Viết công thứ cấu tạo để mô tả loại LKHH trong phân tử Al2Cl6?

h2hoa.ilove

New member
25/5/12
204
0
0
dựa vào độ âm điện hãy xác định loại liên kêt hóa học trong phân tử nhôm clorua Trong thực tế nhôm clorua tồn tai ở dạng phâ:haha:n tử có công thức Al2Cl6 hãy viết công thứ cấu tạo để mô tả loại LKHH trong phân tử Al2Cl6
Sai biệt độ âm điện của Al và Cl là 1,55 ==> Theo lí thuyết, liên kết Al-Cl trong AlCl[SUB]3[/SUB] là liên kết CHT có cực. Tuy nhiên, thực tế nó lại là liên kết ion.
Cl còn cặp e tự do chưa liên kết và Al còn AO d trống nên Cl tạo liên kết cho nhận với Al nên thực tế nhôm clorua tồn tại ở dạng đime Al[SUB]2[/SUB]Cl[SUB]6[/SUB]
View attachment 13085
 

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.