• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Vật lý 6 - Bài 1: Đo độ dài

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
93
Vật lý 6 - Bài 1: Đo độ dài

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:


[f=800]
https://farm04.gox.vn/edu/VTCEdu/document/swf/1/hiep_nguyen25092010101119289.swf[/f]


Đơn vị đo chiều dài hợp pháp của nước ta là mét - viết tắt là m.

* Bội số của mét là:

- Kilomet (km) = 1000 m
- Hectomet (hm) = 100 m
- Đecamet (dam) = 10 m

* Ước số của mét là:

- Đècimet (dm) = 0,1 m
- Centimet (cm) = 0,01 m
- Milimet (mm) = 0,001 m

Trong sinh hoạt, người ta thường gọi 1 cm là 1 phân; 1 dm = 10 cm là 1 tấc.

Khi dùng thước đo, ta phải để ý đến giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước.

* Giới hạn đo (GHĐ) của thước: là độ dài lớn nhất được ghi trên thước.

* Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước; độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Giới hạn đo (GHĐ) của thước là khoảng cách giữa hai vạch dài nhất liên tiếp của thước.
B. Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
C. Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là khoảng cách giữa hai vạch chia dài nhất liên tiếp trên thước.
D. B và C đúng

Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
B. Độ chia nhỏ nhất của thước là chiều dài nhỏ nhất của vật mà thước có thể đo được.
C. Độ chia nhỏ nhất của thước là 1 mm.
D. Độ chia nhỏ nhất của thước là khoảng cách giữa hai vạch có in số liên tiếp của thước.

Câu 3: Để đo kích thước (dài, rộng, dày) của cuốn sách Vật lý lớp 6, ta dùng thước nào hợp lý nhất trong các thước sau:

A. Thước có giới hạn một mét và độ chia nhỏ nhất là 1 cm
B. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm
C. Thước có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm
D. Thước có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm

Câu 4: Để đo chiều dài vải, người bán hàng phải sử dụng thước nào sau đây là hợp lý nhất?

A. Thước cuộn
B. Thước kẻ
C. Thước thẳng (thước mét)
D. thước kẹp

Câu 5. Trên thước thẳng (thước mét) mà người bán vải sử dụng, hoàn toàn không ghi bất kỳ số liệu nào, mà chỉ gồm 10 đoạn xanh trắng xen kẽ nhau. Theo em thước có GHĐ và ĐCNN nào sau đây:

A. GHĐ 1 mét và ĐCNN 10 cm
B. GHĐ 1 mét và ĐCNN 1 tấc
C. GHĐ 1,5 mét và ĐCNN 15 cm
D. A và B đúng

Câu 6. Trên thước dây của người thợ may có in chữ cm ở đầu thước, số bé nhất và lớn nhất trên thước là 0 và 150. Từ vạch số 1 đến vạch số 2 người ta đếm có tất cả 11 vạch chia. GHĐ và ĐCNN của thước lần lượt là:

A. 150 cm; 1 cm
B. 522 cm; 1 mm
C. 150 mm; 01 mm
D. 150 mm; 1 cm

Câu 7: Inch (đọc là inh) là một trong những đơn vị đo chiều dài của Anh. Khi mua tivi, người ta hay nói tivi 17 inch có nghĩa đường chèo của màn hình là 17 inch. biết 1 inch = 2,54 cm. Nếu bố Bình mua một chiếc tivi 25 inch, thì có nghĩa đường chéo của màn hình là:

A. 53,3 cm
B. 533 mm
C. 5,33 cm
D. Cả A, B, C đều sai

Câu 8: Bố của Tũn là thợ mộc, bố nhờ Tũn mua 10 g đinh 5 phân. Đinh 5 phân có nghĩa là:

A. Chiều dài của đinh là 5 cm
B. Chiều dài của đinh là 5 mm
C. Chiều dài của đinh là 5 dm
D. Tất cả đều sai

Câu 9: Để đo kích thước của một chiếc bàn học, ba bạn NGỐC, XÍT, MÍT chọn thước đo như sau:

NGỐC: GHĐ 1,5 m và ĐCNN 1 cm
XÍT: GHĐ 50 cm và ĐCNN 10 cm
MÍT: GHĐ 1,5 và ĐCNN là 10 cm

A. Chỉ có thước đo của NGỐC hợp lý và chính xác nhất
B. Chỉ có thước đo của XÍT là hợp lý và chính xác nhất
C. Chỉ có thước đo của MÍT là hợp lý và chính xác nhất
D. Thước đo của NGỐC và MÍT hợp lý và chính xác nhất

Câu 10: Khi sử dụng thước đo ta phải:

A. Chỉ cần biết giới hạn đo của nó
B. Chỉ cần biết độ chia nhỏ nhất của nó
C. Chỉ cần biết đơn vị của thước đo.
D. Phải biết cả giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó.


Đáp án:
1B; 2A; 3C; 4C; 5D; 6B; 7D; 8A; 9D; 10 D.


Diễn Đàn Kiến Thức - Theo sách 300 câu trắc nghiệm VL 6 - Nguyễn Đình Toản chủ biên
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top