• VnKienthuc đang nâp cấp. Mời mọi người trải nghiệm và góp ý kiến TẠI ĐÂY,
  hoặc VnKienthuc Facebook group
 • Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Chia Sẻ Từ vựng tiếng Nhật mô tả trạng thái tích cực

Hanamizuki

New member
Xu
0

Từ vựng tiếng Nhật mô tả trạng thái tích cực

1 き れ い (na-adj) き れ い đẹp
彼女 は き れ い な 女性 だ か の じ ょ は き れ い な じ ょ せ い だ Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.
2 落 ち 着 い た お ち つ い た bình tĩnh/ bình yên
落 ち 着 い て, リ ラ ッ ク ス し た お ち つ い て, リ ラ ッ ク ス し た bình yên và thoải mái
3 活 気 の あ る か っ き の あ る đầy năng lượng
活 気 の あ る 話 し 手 か っ き の あ る は な し て người nói tràn đầy năng lượng
4 す ば ら し い (i-adj) す ば ら し い tuyệt
素 晴 ら し い 態度 す ば ら し い た い ど thái độ tuyệt vời
5 元 気 (na-adj) げ ん き sức sống
元 気 な カ ッ プ ル げ ん き な カ ッ プ ル cặp vợ chồng hạnh phúc
6 行動 的 (na-adj) こ う ど う て き năng động
行動 的 な 子 供 こ う ど う て き な こ ど も đứa trẻ hoạt bát
7 愛 す る (v) あ い す る yêu
女 の 人 を 愛 す る お ん な の ひ と を あ い す る Yêu một cô gái
8 面 白 い (i-adj) お も し ろ い hài hước
9 笑 う (v) わ ら う cười
10 親切 (na-adj) し ん せ つ lòng tốt
親切 な 行為 し ん せ つ な こ う い việc tốt
11 希望 に 満 ち た き ぼ う に み ち た đầy hy vọng
12 興味 が あ る き ょ う み が あ る quan tâm

13 く つ ろ い で い る thoải mái
く つ ろ い で い る
男性 が, ハ ン モ ッ ク に 揺 ら れ て く つ ろ い で い る. Người đàn ông thoải mái được đung đưa trong võng.
だ ん せ い が, ハ ン モ ッ ク に ゆ ら れ て く つ ろ い で い る.
14 温 か い (i-adj) ấm áp
あ た た か い
彼女 は 温 か い 人 で す. Cô ấy là một người ấm áp.
か の じ ょ は あ た た か い ひ と で す.
15 う れ し い (i-adj) hạnh phúc
う れ し い
明日 は 給 料 日 で す. う れ し い! Ngày mai là ngày nhận lương! Tôi đang rất hạnh phúc!
あ し た は き ゅ う り ょ う び で す. う れ し い!
16 満 足 し た hài lòng
ま ん ぞ く し た
そ の 男 の 人 は 満 足 し て い る. Anh ấy rất hài lòng.
そ の お と こ の ひ と は ま ん ぞ く し て い る.
17 誠 実 (na-adj) thành thật
せ い じ つ
彼 は 誠 実 な 人間 で す. Ông là một người trung thực.
か れ は せ い じ つ な に ん げ ん で す.
18 誇 り に 思 う tự hào
ほ こ り に お も う
テ ス ト に 合格 し て, 幸 せ だ し, 誇 り に 思 い ま す. Tôi hạnh phúc và tự hào rằng tôi đã qua hết các kỳ thi.
テ ス ト に ご う か く し て, し あ わ せ だ し, ほ こ り に お も い ま す.
19 好 き (i-adj) thích
す き
そ の 女 の 子 は, 子 犬 が 大好 き だ. Các cô gái thực sự thích chó.
そ の お ん な の こ は, こ い ぬ が だ い す き だ.
20 興奮 す る (v) phấn khích
こ う ふ ん す る
小 さ い 女 の 子 は 興奮 し て い る. Cô bé rất vui mừng/ phấn khích
ち い さ い お ん な の こ は こ う ふ ん し て い る


 
CHAT
 1. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey: Việt Nam rất nỗ lực và luôn dẫn đầu toàn đoàn từ đầu tới giờ
 2. BichKhoa blog @ BichKhoa blog: Cuối cùng cũng có 3 điểm, và lên đầu bảng với 7 điểm.
 3. VnKienThuc @ VnKienThuc: Thật vất vả mới ghi được một bàn trước Myanma. Và giờ đổ mưa, mong rằng giữ được chiến thắng này.
 4. VnKienThuc @ VnKienThuc: Hahahaha
 5. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Hai hai hai
 6. N @ nanchy: bababa
 7. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey: Việt Nam 3 - 0 Indonesia. Trận đấy thật cảm xúc.

Trang cá nhân

Việt Nam chiến thắng - Seagame 31
Việt Nam 3 - 0 Indonesia. Trận đấy thật cảm xúc.
Mật Ong Việt mến chào cả nhà!
Thế giới ngày càng biến động khôn lường. Việc trang bị kiến thức, kĩ năng mới là cấp thiết.
Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022. An Khang Thịnh Vượng, Phát tài phát lộc, đi lại may mắn!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top