Hướng dẫn Trình bày Nguyên Nhân , diễn biến và ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.

Trang Dimple

Moderator
31/10/12
2,609
173
0
29
Trình bày Nguyên Nhân , diễn biến và ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.

*Nguyên Nhân

- Vào thế kỉ XVI nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê đéc lan phát triển nhất châu Âu nhưng bị phong kiến Tây Ban Nha thống trị ra sức kìm hãm.

- Mâu thuẫn giữa nhân dân Nê- đéc- lan với phong kiến Tây ban Nha càng trở nên gay gắt dẫn đến bùng nổ cách mạng.

*Diễn biến

+ Nhân dân Nê- đéc- lan đã nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của vương triều Tây Ban Nha, tiêu biểu là cuộc đấu tranh tháng 8-1566. Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu.

+ Đến năm 1581 các tỉnh miền bắc Nê- đéc- lan thành lập nước cộng hòa với tên gọi là các tỉnh liên hiệp ( Về sau gọi là Hà Lan).

+ Năm 1648 Tây Ban Nha phải chính thức công nhận nền độc lập của Hà Lan.

*Ý nghĩa

+ Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên thế giới mở ra một thời kì mới của Lịch sử thế giới thời cận đại.

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản Phát triển.
 

Bài Trước

Đề cương ôn tập học kì 1 lịch sử 8.

Bài Tiếp

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra như thế nào ?

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.