Triết học quả trứng và con gà: cái nào có trước ?

Sagitta Kagamine

New member
20/12/11
94
1
0
23
Đơn giản a! Đương nhiên là trứng có trước rồi! Trứng khủng long ra đời trước gà mà!
 

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Hey
  2. W @ Won Seo Ahn: ey

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.