• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Trắc nghiệm những nét chung về xã hội phong kiến

Tình hình xã hội phong kiến diễn ra như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé
Những nét chung về xã hội phong kiến.png

Những nét chung về xã hội phong kiến

Câu 1: Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XIX chế độ phong kiến phương Đông có điểm gì nổi bật?
A. Phát triển thịnh đạt
B. Được xác lập hoàn chỉnh
C. Phát triển không ổn định
D. Khủng hoảng, suy vong

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng của chế độ phong kiến châu Âu là
A. Nông dân không nộp tô thuế cho địa chủ.
B. Giai cấp tư sản đòi cải cách.
C. Thành thị xuất hiện, kinh tế công thương nghiệp phát triển.
D. Kinh tế trong các lãnh địa phát triển.

Câu 3: Xã hội phong kiến phương Đông được xác lập dựa trên quan hệ bóc lột giữa
A. Chủ nô và nô lệ
B. Địa chủ và nông dân lính canh
C. Địa chủ và nô tì
D. Địa chủ và nông dân tự canh

Câu 4: Ở phương Đông và phương Tây, địa chủ và lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng
A. Địa tô.
B. Lao dịch
C. Các loại thuế.
D. Sưu dịch.

Câu 5: Hình thái kinh tế - xã hội tiếp sau xã hội cổ đại là:
A. Xã hội phong kiến
B. Xã hội chiếm nô
C. Xã hội tư bản
D. Xã hội nguyên thủy

Câu 6: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Tây là
A. Chủ nô và nô lệ.
B. Địa chủ và lãnh chúa.
C. Địa chủ và nông dân lính canh.
D. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Câu 7: Những đặc điểm của nền kinh tế phong kiến ở phương Đông là
A. Nông nghiệp là ngành sản xuất chính, kết hợp chăn nuôi và nghề thủ công, sản xuất nông nghiệp bị đóng kín trong các công xã nông thôn.
B. Sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp đóng kín trong các lãnh địa.
C. Ruộng đất do lãnh chúa nắm giữ và giao cho nông nô cày cấy để thu tô thuế.
D. Kinh tế công thương nghiệp phát triển ngay từ đầu.

Câu 8: Đặc điểm của xã hội phong kiến phương Đông là
A. Hình thành sớm (như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á) nhưng phát triển chậm chạp, bị các nước tư bản phương Tây xâm lược.
B. Hình thành muộn nhưng phát triển tương đối nhanh,
C. Thời gian tồn tại của chế độ phong kiến ngắn
D. Không bị tư bản phương Tây can thiệp.

Câu 9: Vì sao chế độ phong kiến tồn tại ở phương Đông dai dẳng hơn so với phương Tây?
A. Do nền kinh tế hàng hóa không phát triển mạnh ở phương Đông
B. Do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên
C. Do phương Đông chịu sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân muộn
D. Do chế độ phong kiến ở phương Đông ưu việt hơn so với phương Tây

Câu 10: Tại sao nói đặc điểm chính trị của các quốc gia phong kiến phương Tây đi từ phân quyền đến tập quyền?
A. Vai trò của nhà vua được thay đổi từ chỗ chỉ là lãnh chúa lớn đến ông vua chuyên chế
B. Lãnh thổ từ chỗ thống nhất đã bị phân tán thành nhiều lãnh thổ nhỏ.
C. Các lãnh chúa phong kiến nắm trong tay thực quyền, nhà vua chỉ là tượng trưng.
D. Do sự tồn tại của chế độ phong quân bồi thần

Nguồn: Sưu tầm
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top