bóc lột

  1. B

    Trắc nghiệm những nét chung về xã hội phong kiến

    Tình hình xã hội phong kiến diễn ra như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé Những nét chung về xã hội phong kiến Câu 1: Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XIX chế độ phong kiến phương Đông có điểm gì nổi bật? A. Phát triển thịnh đạt B. Được xác lập hoàn chỉnh C. Phát triển không ổn định D...
Top