• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Tốc độ phản ứng hóa học

Rùa_NTL95

New member
Xu
0
Tốc độ phản ứng hóa học
I-Khái niệm về tốc độ phản ứng hóa học
a)thí nghiệm (SGK)
Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của 1 trong số các chất tham gia hoặc sản phẩm trong 1 đợn vị thời gian nhất định
Công thức tính tốc độ trung bình của 1 phản ứng
Vd:
Br[SUB]2[/SUB]+HCOOH-->2HBr +CO[SUB]2[/SUB]
0,1----0,1----0--------0 đơn vị mol/l(ban đầu)
0,04---0,04---0,12---0,06 đơn vị mol/l(sau 40(s))
V[SUB]tbtính theo Br[SUB]2[/SUB][/SUB]= \[\frac{0,1-0,4}{40}\]=1,5.10[SUB2]-3[/SUB2](mol/l.s)
V[SUB]tbtính theoHBr[/SUB]=\[\frac{0,12-0}{40.2}\]=1,5.10[SUB2]-3[/SUB2](mol/l.s)(2là hệ số tỉ lượng)
CÔNG THỨC
V[SUB]TB[/SUB]=\[\frac{{C}_{t}-{C}_{s}}{{t}_{s}-{t}_{t}}\]=\[\frac{\Delta C}{\Delta t}\](mol/l.s)
chú ý: Khi tính tốc độ trung bình của một phản ứng phải ghi rõ tính theo chất nào và chia cho hệ số tỉ lượng của chất đó trong phương trình(nếu#1)
Công thức tính tốc độ tức thời của 1 phản ứng
xét phản ứng:
aA+bB---->cC+dD
v=K.[A][SUB2]a[/SUB2].[SUB2]b[/SUB2]
v:tốc độ phản ứng tức thời
k:hằng số tốc độ
[A],: là nồng độ mol/l của chất A và B tại thời điểm đó
II-Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
1.Ảnh hưởng của nồng độ
Khi tăng nồng độ của chất tham gia phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng
2.Ảnh hưởng của áp suất(khi cho chất khí tham gia)
Khi tăng áp suất của phản ứng thì nồng độ của chất khí tăng=>tốc độ phản ứng tăng
3.Ảnh hưởng của nhiệt độ
Khi tăng nhiệt độ của phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng
Chú ý: Khi t[SUB2]o[/SUB2]phản ứng tăng lên 10[SUB2]o[/SUB2]C thì tốc độ phản ứng tăng lên từ 2-->4 lần(giá trị đó đc gọi là hằng số t[SUB2]o[/SUB2] cảu phản ứng
KH:a​
4.Ảnh hưởng của diện tích bề mặt(khi có chất rắn tham gia)
Khi tăng diện tích bề mặt của chất rắn tham gia phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng
*) tônge diễn tích bề mặt của chất rắn lớn nhất khi ở dạng bột
5.Ảnh hưởng của chất xúc tác
Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng vẫn còn lại sau khi phản ứng kết thúc
Khi có chất xúc tác thì tốc độ phản ứng tăng
kết luận: Có 5 yếu tốc chính ảnh hưởng đến tốc độ phả ứng: C,P,t,S,chất xúc tác
Ngoài ra tốc độ phản ứng còn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố # như: bức xạ, tốc độ khuấy.....
III-Ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng(SGK)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top