• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Tính số mol mỗi ete?

vitamin

New member
Xu
0
B1: đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol glixerol và x mol 1ruwojyu no đơn chức mạch hở thu đc 1 mol CO2 và 1,3 mol nước. Tình CTPT của rượu ?
B2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu X, Y thuộc dãy đồng đẳng của rượu metylic thì thu được 79,2g CO2 và 43,2g H2O . Tính m?
B3: Đun nóng 132,8g hỗn hợp 3 rượu no đơn chức vs H2SO4 đặc ở 140 độ C cho đến khi pứ hoàn toàn thu đc 111,2g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi ete?


giải giúp tớ luôn nhé ! ^^
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

conngan23

New member
Xu
0
B1: đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol glixerol và x mol 1ruwojyu no đơn chức mạch hở thu đc 1 mol CO2 và 1,3 mol nước. Tình CTPT của rượu ?
Bạn viết pt ra sẽ thấy nhé!
Cứ 1 mol glixerol thì cho ra 3 mol CO[SUB]2[/SUB] và 4 mol H[SUB]2[/SUB]0
Nên: 0,2 mol glixerol thì cho ra 0,6 mol CO[SUB]2[/SUB] và 0,8 mol H[SUB]2[/SUB]0
Vậy ta còn lại 0,4 mol CO[SUB]2[/SUB] và 0,5 mol H[SUB]2[/SUB]0 của rượu no, đơn chức có dạng là C[SUB]n[/SUB]H[SUB]2n+2[/SUB]0
Cứ viết pt ra sẽ có:
\[\frac{0,4}{n} = \frac{0,5}{n+1} \Leftrightarrow n = 4\]
Vậy: C[SUB]4[/SUB]H[SUB]10[/SUB]O

B3: Đun nóng 132,8g hỗn hợp 3 rượu no đơn chức vs H2SO4 đặc ở 140 độ C cho đến khi pứ hoàn toàn thu đc 111,2g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi ete?
Cứ 3 rượu no đơn chức trong điều kiện đó thì ta sẽ có 6 ete tương ứng.
\[{n}_{tổng ete} = {n}_{{H}_{2}0}=\frac{132,8-111,2}{18} = 1,2\]
Vậy số mol của ete = 0,2 mol
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top