• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Tính mức sản lượng cân bằng

Chien Tong

New member
Xu
33
Câu hỏi:
Một nền kinh tế đóng có: H = 250, KM=3, C = 50 + 0,75Yd, I = 100 + 0,1Y-15r, G = 30, T = 10, DM=800 – 50r. (Đơn vị: tỷ USD)

a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế.

b. Việc NHTW bán một lượng trái phiếu chính phủ trị giá 30 tỷ USD ra thị trường mở tác động tới sản lượng nền kinh tế như thế nào?

Taicocau-823ab.jpg

Mức độ cân bằng của nền kinh tế​
Trả lời:

Một nền kinh tế đóng có: H = 250, KM=3, C = 50 + 0,75Yd, I = 100 + 0,1Y-15r, G = 30, T = 10, DM=800 – 50r. (Đơn vị: tỷ USD)

a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế.

r = 1% => Y = 1050 (tỷ USD)

b. Việc NHTW bán một lượng trái phiếu chính phủ trị giá 30 tỷ USD ra thị trường mở tác động tới sản lượng nền kinh tế như thế nào?

M1 = 660 => r = 2,8

Ý =870 (tỷ USD). Sản lượng cân bằng giảm 180 tỷ USD
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top