Tính mức sản lượng cân bằng

Chien Tong

New member
Xu
30
Câu hỏi:
Một nền kinh tế đóng có: H = 250, KM=3, C = 50 + 0,75Yd, I = 100 + 0,1Y-15r, G = 30, T = 10, DM=800 – 50r. (Đơn vị: tỷ USD)

a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế.

b. Việc NHTW bán một lượng trái phiếu chính phủ trị giá 30 tỷ USD ra thị trường mở tác động tới sản lượng nền kinh tế như thế nào?

Taicocau-823ab.jpg

Mức độ cân bằng của nền kinh tế​
Trả lời:

Một nền kinh tế đóng có: H = 250, KM=3, C = 50 + 0,75Yd, I = 100 + 0,1Y-15r, G = 30, T = 10, DM=800 – 50r. (Đơn vị: tỷ USD)

a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế.

r = 1% => Y = 1050 (tỷ USD)

b. Việc NHTW bán một lượng trái phiếu chính phủ trị giá 30 tỷ USD ra thị trường mở tác động tới sản lượng nền kinh tế như thế nào?

M1 = 660 => r = 2,8

Ý =870 (tỷ USD). Sản lượng cân bằng giảm 180 tỷ USD
 
CHAT
  1. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  2. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  3. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  4. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  5. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  6. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  7. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(
  8. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top