• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Rewrite these sentences that the meaning of it no chaning with the fist sentence?

quynh my

New member
Xu
0
I)Rewrite these sentences that the meaning of it no chaning with the fist sentence
1) Whose bag is this?(belong)
……………………………………………………………………………………………….
2) Mr phong was the fist person. I asked for advice.(Whose)
………………………………………………………………………………………………..
3) Not a single house in the street haf esaped undamaged.(Which)
……………………………………………………………………………………………….
4) It is an event. I would rather forget.(that)
……………………………………………………………………………………………….
5) I have read all of his books but one. (which)
……………………………………………………………………………………………….
6) The post office is far from my house, so I have to cycle there.
If……………………………………………………………………………………………..
7) A man stopped me on the street. He asked for directinos.
The man……………………………………………………………………………………..
8) If someone understands this book, they are cleverer than I am.
Anyone……………………………………………………………………………………..
9) “Unless I receive her letter tomorrow, I’ll phone her,”said Nam
Nam said that if…………………………………………………………………………….
10) That girl’s father used to work with mine.
That’s the girls……………………………………………………………………………..
II) Using the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the fist sentence:
1) Half past ten is the time. My plane arrieves then.
Which Half past ten is…………………………………………my plane arrives.
2) Tom introduced me to his roommates. Both of them are from New York
Whom Tom introduced me to…………………………….are from New York.
3) I bougth a magazine whose title is “Sun Flowers”/
Of I bought a……………………………………………..is “Sun Flowers”
4)That person’s picture was in the newspaper.
Whose That is…………………………………………….was in the newspaper.
4) He gave several reasons. Few of them were valid.
Which he gave several…………………………………………were valid.
 

conan_sea

New member
Xu
0
Bài 2 đề bài có nghĩa là viết lại câu dùng từ cho sẵn và cái phần cho sẵn đó để viết lại câu.
VD:
1. Half past ten is the time. My plane arrieves then.
Which Half past ten is………………………………………… my plane arrives.

Thì sẽ được viết là: Half past ten is the time which my plane arrives (Bản chất của nó chỉ là nối 2 câu sử dụng đại từ quan hệ, những câu sau cũng vậy).

Bạn cứ thử làm đi, đăng đáp án lên để mọi người sửa nhé :)
 

conan_sea

New member
Xu
0
Hơ, chả thấy bạn gửi bài làm bài nhờ. Mình post đáp án lên đây nhé (đáp án do mình làm đấy)

Rewrite these sentences that the meaning of it no chaning with the fist sentence
1) Whose bag is this?(belong)
Whose bag is this?

2) Mr phong was the fist person. I asked for advice.(Whose)
Mr. Phong was the first person whose advice I asked for.

3) Not a single house in the street haf escaped undamaged.(Which)
There is not a single house in the street which has escaped undamaged.

4) It is an event. I would rather forget.(that)
It is an event that I would rather forget.

5) I have read all of his books but one. (which)
I haven’t read only one book which was written by him. (Cái này mình không chắc chắn đâu)

6) The post office is far from my house, so I have to cycle there.
If the post office were not far from my house, I wouldn’t have to cycle there.

7) A man stopped me on the street. He asked for directions.
The man who stopped me on the street asked for directions

8) If someone understands this book, they are cleverer than I am.
Anyone who understands this book is cleverer than I am.

9) “Unless I receive her letter tomorrow, I’ll phone her,” said Nam
Nam said that if he didn’t receive her letter the next day, he would phone her.

10) That girl’s father used to work with mine.
That’s the girls whose father used to work with my father/mine.

II) Using the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the fist sentence:
1) Half past ten is the time. My plane arrives then.
Which Half past ten is................................................ .............my plane arrives.
Half past ten is the time which my plane arrives

2) Tom introduced me to his roommates. Both of them are from New York
Whom Tom introduced me to.........................................are from New York.
Tom introduced me to his roommates, both of whom are from New York.

3) I bougth a magazine whose title is “Sun Flowers”/
Of I bought a................................................. .......is “Sun Flowers”
I bought a magazine, the title of which is “Sun Flowers”

4)That person’s picture was in the newspaper.
Whose That is................................................ ........was in the newspaper.
That is the person whose picture was in the newspaper.

4) He gave several reasons. Few of them were valid.
Which he gave several........................................... ............were valid.
He gave several reasons, few of which were valid.
 
C

Canada

Guest
Không hiểu nổi con người giờ thật vô tâm
Giúp nhau 1 chút cũng khó khăn
Bạn ấy ko bt làm mới đăng lên, bạn lại bảo bạn ấy lm đi
Thế bn ấy đăng lm j
ẢO ~~
 
C

Canada

Guest
Hơ, chả thấy bạn gửi bài làm bài nhờ. Mình post đáp án lên đây nhé (đáp án do mình làm đấy)

Rewrite these sentences that the meaning of it no chaning with the fist sentence
1) Whose bag is this?(belong)
Whose bag is this?

2) Mr phong was the fist person. I asked for advice.(Whose)
Mr. Phong was the first person whose advice I asked for.

3) Not a single house in the street haf escaped undamaged.(Which)
There is not a single house in the street which has escaped undamaged.

4) It is an event. I would rather forget.(that)
It is an event that I would rather forget.

5) I have read all of his books but one. (which)
I haven’t read only one book which was written by him. (Cái này mình không chắc chắn đâu)

6) The post office is far from my house, so I have to cycle there.
If the post office were not far from my house, I wouldn’t have to cycle there.

7) A man stopped me on the street. He asked for directions.
The man who stopped me on the street asked for directions

8) If someone understands this book, they are cleverer than I am.
Anyone who understands this book is cleverer than I am.

9) “Unless I receive her letter tomorrow, I’ll phone her,” said Nam
Nam said that if he didn’t receive her letter the next day, he would phone her.

10) That girl’s father used to work with mine.
That’s the girls whose father used to work with my father/mine.

II) Using the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the fist sentence:
1) Half past ten is the time. My plane arrives then.
Which Half past ten is................................................ .............my plane arrives.
Half past ten is the time which my plane arrives

2) Tom introduced me to his roommates. Both of them are from New York
Whom Tom introduced me to.........................................are from New York.
Tom introduced me to his roommates, both of whom are from New York.

3) I bougth a magazine whose title is “Sun Flowers”/
Of I bought a................................................. .......is “Sun Flowers”
I bought a magazine, the title of which is “Sun Flowers”

4)That person’s picture was in the newspaper.
Whose That is................................................ ........was in the newspaper.
That is the person whose picture was in the newspaper.

4) He gave several reasons. Few of them were valid.
Which he gave several........................................... ............were valid.
He gave several reasons, few of which were valid.
Câu 2 bài 2 cũng lm sai luôn r:))
Vậy mà còn chê ngta
Hay thật
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top