Phân tích quan hệ biện chứng giữ thực tiễn và nhận thức, tích luỹ tư bản trong quá trình phát triển

Hoàn Yến

New member
22/7/21
1
1
1
Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức. Theo Anh / Chị,
với hoàn cảnh thực tế hiện nay, cần làm những gì để nâng cao trình độ, năng lực nhận
thức của mình?

Câu 2: Phân tích bản chất và vai trò của tích lũy tư bản trong phát triển nền kinh tế thị
trường. Theo Anh / Chị, để nâng cao khả năng tích lũy vốn cho đẩy mạnh Công nghiệp
hóa, Hiện đại hóa nền kinh tế nước ta hiện nay, cần chú trọng giải quyết những vấn đề
gì?
 

Bài Trước

Mn giúp em với ạ!!! đề bài yêu cầu đúng/sai và giải thích ạ

Bài Tiếp

Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.
  • Like
Reactions: Khoai