• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Ollie 's Jar (Cái bình của Oillie)

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
73
Ollie 's Jar (Cái bình của Oillie)

crab2.gif
whtdot.gif
whtdot.gif
whtdot.gif

Ollie is an eel.
He likes his home in a jar.
whtdot.gif
peek.gif

When he comes out he swims over his jar.

dragon.gif
whtdot.gif
whtdot.gif
whtdot.gif

He swims under his jar.

whtdot.gif
fishbig.gif
whtdot.gif
whtdot.gif
whtdot.gif

He swims through his jar.

fishyelw4.gif
whtdot.gif
whtdot.gif
whtdot.gif

He swims around his jar.
whtdot.gif
fishlitl.gif
whtdot.gif
whtdot.gif
whtdot.gif

When he is done, he swims back into his jar.
whtdot.gif
seahorse2.gif
whtdot.gif
whtdot.gif
whtdot.gif

Now there are two eels, Ollie and Izzy.
whtdot.gif
When Ollie and Izzy come out they can swim over, under, through, around, and back into their jar together.


whtdot.gif
whtdot.gif
From magickeys.com

 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top