Hướng dẫn Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước

Chien Tong

Admin thường trực
16/5/10
1,420
401
0
Sơn La
chientv.com

Câu hỏi:
Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Hướng dẫn trả lời:

Nhóm nước đang phát triển
Về kinh tế
- Trình độ công nghiệp hóa thấp
- Nợ nước ngoài lớn, phụ thuộc nước ngoài về vốn, kĩ thuật.

Về xã hội
- Tuổi thọ trung bình dưới mức bình quân của thế giới: <67 tuổi.
- Chỉ số HDI thấp hơn mức trung bình cả thế giới.

Nhóm nước phát triển
Về kinh tế:

- Đầu tư ra nước ngoài là chủ yếu và là chủ nợ
Về xã hội:
- Tuổi thọ trung bình cao : 76 tuổi
- Chỉ số HDI cao.
 

Bài Trước

Giúp em!!! Em cần gấp!

Bài Tiếp

Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới

Hoa Sam Quoc

New member
17/7/12
42
10
0
Về kinh tế
- Trình độ công nghiệp hóa thấp
- Nợ nước ngoài lớn, phụ thuộc nước ngoài về vốn, kĩ thuật.

Về xã hội
- Tuổi thọ trung bình dưới mức bình quân của thế giới: <67 tuổi.
- Chỉ số HDI thấp hơn mức trung bình cả thế giới.
Hàn Quốc đã tận dụng vô cùng lợi thế địa chính trị và tài nguyên con người của họ để chuyển dịch sang các nước công nghiệp mới. Tuy chưa đạt là nước phát triển nhưng đã tiệm cận được nhóm này.

Hàn Quốc là mô hình học hỏi thích hợp hơn cho Việt Nam chứ không phải Nhật
 

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.