• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Nhận biết các chất thử trong từng dãy hóa chất sau: a)CH3COOH, CH2=CH-COOH, C2H5OH, C2H4(OH)2, CH3CH

nganbao12

New member
Xu
0
.
1/ Nhận biết các chất thử trong từng dãy hóa chất sau:
a)CH3COOH , CH2=CH-COOH , C2H5OH ,C2H4(OH)2 ,CH3CHO.
b)ancol etylic, andehyt axetic, axit axetic, andehyt fomic.
c)ancol etylic, phenol, anilin, dung dịch glucozô, anđehyt fomic.
d) propan-1-ol, propanal, axit fomic, axit propionic.
2/ Bằng phương pháp hóa học,hãy phân biệt :
a) axit fomic, axit axetic, axit oxalic, axit acrylic.
b) etanal, glucozo, etanol, saccarozo, glixerol.
c) saccarozô, glixerol, mantozô, anđehyt axetic.

3/Chỉ dùng một hóa chất để phân biệt 3 lọ mất nhãn: HCOOH, CH3COOH,C2H5OH?
4/Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt 4 lọ mất nhãn: fomon, axit fomic, axit axetic, ancol etylic?
5/Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt 4 lọ mất nhãn :etylen glicol, axit fomic, fomon, ancol etylic?

6/Cho 3 gói bột là natri axetat, natri phenolat, bari axetat. Dùng thuốc thử nào để phân biệt đc 3 gói bột đó?
A.dd H2SO4
B.quỳ tím
C.CO2
D.dd NaOH
7/ Chỉ dùng quỳ tím và nước brom có thể phân biệt đc những chất nào sau đây?
A. axit fomic, axit axetic, axit acrylic, axit propionic
B. axit axetic, axit acrylic, anilin, toluen, axit fomic
C. ancol etylic, ancol metylic, axit axetic, axit propionic
D. ancol etylic, ancol metylic, phenol, anilin

giúp mình nhe ^^
 

ong noi loc

New member
Xu
26
.
1/ Nhận biết các chất thử trong từng dãy hóa chất sau:
a)CH3COOH , CH2=CH-COOH , C2H5OH ,C2H4(OH)2 ,CH3CHO.
b)ancol etylic, andehyt axetic, axit axetic, andehyt fomic.
c)ancol etylic, phenol, anilin, dung dịch glucozô, anđehyt fomic.
d) propan-1-ol, propanal, axit fomic, axit propionic.


6/Cho 3 gói bột là natri axetat, natri phenolat, bari axetat. Dùng thuốc thử nào để phân biệt đc 3 gói bột đó?
A.dd H2SO4
B.quỳ tím
C.CO2
D.dd NaOH
7/ Chỉ dùng quỳ tím và nước brom có thể phân biệt đc những chất nào sau đây?
A. axit fomic, axit axetic, axit acrylic, axit propionic
B. axit axetic, axit acrylic, anilin, toluen, axit fomic
C. ancol etylic, ancol metylic, axit axetic, axit propionic
D. ancol etylic, ancol metylic, phenol, anilin

giúp mình nhe ^^

1/ a)CH3COOH , CH2=CH-COOH , C2H5OH ,C2H4(OH)2 ,CH3CHO.
+ Dùng quì tím tách làm hai nhóm CH3COOH và CH2=CH-COOH , nhóm còn lại.
+ Dùng tiếp Br2 để nhận ra CH2=CHCOOH trong nhóm 2 axit đã làm đổi màu quì
+ Dùng tiếp Cu(OH)2 nhận ra C2H5OH không hòa tan được , etylengicol hòa tan thành xanh lam , CH3CHO tuy không hoàn tan nhưng đun nóng sinh ra kt đỏ gạch.
b)ancol etylic, andehyt axetic, axit axetic, andehyt fomic.
+ Dùng giấy quì tím phân biệt được Axit axetic.
+ Dùng Brom nhận biết được ancol etylic vì nó không td Brom , andehyt axetic làm phai màu brom , andehyt fomic khi gặp brom dư sẽ sinh ra khí không màu CO2.
HCHO + 2Br2 + H2O---------> CO2 + 4HBr​

Những câu còn lại tương tự!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ong noi loc

New member
Xu
26
1/ c)ancol etylic, phenol, anilin, dung dịch glucozô, anđehyt fomic.
d) propan-1-ol, propanal, axit fomic, axit propionic.

1C/ dùng Brom tách được ancoletylic ( không tác dụng) , có 2 thuốc thử làm kết tủa trắng với Brom, 2 thuốc thử làm phai màu brom.
Tiếp tục dùng Cu(OH)2 nhận ra được glucozo vì nó hòa tan được kết tủa đồng thành màu xanh lam trong nhóm làm phai màu brom.
Dùng NaOH nhận ra được phenol trong nhóm làm kết tủa trắng với Brom vì phenol tan được trong NaOH còn anilin thì không.
d/ Dùng AgNO3/NH3 nhận ra được ancol vì nó không pư , andehyt và axit fomic khử được Ag+ thành Ag, axit propionic mặc dầu có pư nhưng không sinh ra Ag.
Tiếp tục dùng quì tím để nhận ra axit fomic trong nhóm khử được Ag+.
 

ong noi loc

New member
Xu
26
3/Chỉ dùng một hóa chất để phân biệt 3 lọ mất nhãn: HCOOH, CH3COOH,C2H5OH?
4/Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt 4 lọ mất nhãn: fomon, axit fomic, axit axetic, ancol etylic?
5/Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt 4 lọ mất nhãn :etylen glicol, axit fomic, fomon, ancol etylic?

3/ Dùng Cu(OH)2 để nhận biết :
+ Hòa tan thành màu xanh là 2 dd axit nhưng khi đun nóng thì axit fomic khử được Cu[SUP]2+[/SUP] thành Cu2O gạch.
2Cu(OH)2 + HCOOH -------> Cu2O + CO2 + 3H2O
+ Ancol không hòa tan được kết tủa này.
4/ Dùng quì tím nhận ra được nhóm axit và nhóm không làm quì tím đổi màu là ancol và fomon.
+ Tiếp tục dùng Brom nhận ra được fomon trong nhóm không làm quì đổi màu.
+ Dùng AgNO3/NH3 nhận ra được HCOOH trong nhóm 2 axit vì nó khử được Ag[SUP]+[/SUP] thành Ag.
5/ Dùng quì tím nhận biết được axit .
+ dùng tiếp Cu(OH)2 nhận ra được ancol etylic không hòa tan được , Fomon làm xuất hiện kết tủa gạch khi đun nóng , etylen glicol hòa tan được kết tủa đồng thành phức màu xanh.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top