Nền kinh tế thế giới mang tính thống nhất,đa dạng,phát triển không đồng đều,chứa đựng nhiều mâu thuẫ

HuyNam_Ueh

New member
30/12/14
34
0
0
Nền kinh tế thế giới mang tính thống nhất,đa dạng,phát triển không đồng đều,chứa đựng nhiều mâu thuẫn

Nền kinh tế thế giới trở nên đa dạng,bao gồm các nền kinh tếkhu vực và quốc gia với những đặc điểm,tính chất và con đường phát triển khácnhau.Vì vậy chứa đựng nhiều mâu thuẫn:giữa các giầu-nghèo,phát triển-chậm pháttriển,mâu thuẫn nội bộ...Tất cả là những mâu thuẫn tất yếu trong quá trình pháttriển,là các mặt đối lập của 1 tổng thể,biểu hiển sự thống nhất trong đadạng
 

Bài Trước

Anh/chị hãy nêu vai trò, nhiệm vụ, phương hướng và những chính sách biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của

Bài Tiếp

Bản chất kinh tế của vị trí địa lý là địa tô chênh lệch

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.