• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Mọi người ơi, là giúp mình bài toán tổ hợp này với??

thi3nth4ntuy3t

New member
Xu
0
Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 10 bạn vào ngồi quanh 2 bàn tròn sao cho bàn thứ nhất có 6 bạn, bàn thứ hai có 4 bạn?Chú ý rằng 2 cách xếp n người cụ thể vào ngồi quanh một bàn tròn được coi là như nhau nếu người ngồi bên trái mỗi người trong 2 cách xếp là giống nhau.
 

NguoiDien

Người Điên
Xu
0
Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 10 bạn vào ngồi quanh 2 bàn tròn sao cho bàn thứ nhất có 6 bạn, bàn thứ hai có 4 bạn?Chú ý rằng 2 cách xếp n người cụ thể vào ngồi quanh một bàn tròn được coi là như nhau nếu người ngồi bên trái mỗi người trong 2 cách xếp là giống nhau.

Chia là ba bước.

Bước 1: chọn nhóm \[6\] người (hoặc 4 người). Có \[C_{10}^4\] cách.

Bước 2: Xếp \[6\] người vào bàn tròn \[6\] vị trí. \[P_5\] cách.

Bước 3: Xếp \[4\] người vào bàn tròn có \[4\] vị trí. \[P_3\] cách.

Áp dụng quy tắc nhân.
 

huongtiba

New member
Xu
0
3 buoc"
b1 chon 4 nguoi tu 10 nguoi co"
mimetex.cgi
b2 lay 4 cho ngoi cho 4 nguoi co 4!cach
b3 xep" 6 nguoi vao` ban` con lai. co" 6! cach"
ap" dung. qui tac" nhan mik` nghi~ the"

moz-screenshot-1.png
moz-screenshot.png
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Diễn đàn chúng ta đã tích hợp thêm CHAT GPT
  2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top