• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Kina Ngaan

Active member
Cấu tạo vỏ nguyên tử bao gồm các electron chuyển động rất nhanh (tốc độ hàng nghìn km/s) trong khu vực quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định. Bài 4 hóa 10 là bài nghiên cứu về mảng kiến thức này. Để củng cố bài học, sau đây là lời giải chi tiết bài tập SGK.

tải xuống.jpeg


Bài 1 trang 22 SGK Hoá học 10
Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là
A. 185M75. B. 75M185. C. 110M75. D. 75M110.
Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết
Z = số e = số p = 75
A = số p + số n = 75 + 110 = 185
Kí hiệu nguyên tử là 185M75.
Đáp án A

Bài 2 trang 22 SGK Hoá học 10
Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?
A. 37Cl17 B. 39K19
C. 40Ar18 D. 40K19
Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết
19 proton →→ Z = 19
19 proton và 20 nơtron →→ A = 19 + 20 = 39
Vậy nguyên tử đó là 39K19.
Đáp án B

Bài 3 trang 22 SGK Hoá học 10
Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là
A. 2 . B. 5. C.9. D.11.
Chọn đáp số đúng.

Lời giải chi tiết
Cấu hình e của flo là:
9F:1s22s22p59F:1s22s22p5
Vậy số electron ở phân mức năng lượng cao nhất 2p là 5e.
Đáp án B

Bài 4 trang 22 SGK Hoá học 10
Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là
A. 6. B. 8. C.14. D. 16.
Chọn đáp số đúng.

Lời giải chi tiết
Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Số đơn vị điện tích hạt nhân = số e = 2+2+6+2+4 = 16
Đáp án D

Bài 5 trang 22 SGK Hoá học 10
a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?
b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron ?

Lời giải chi tiết
a)
- Khái niệm lớp và phân lớp electron:
+ Lớp electron: Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.
Thứ tự các lớp được kí hiệu bằng các số nguyên n = 1, 2, 3, ..., 7.
+ Phân lớp electron: Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f.
- Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp: electron trên một lớp có năng lượng gần bằng nhau còn trên cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.
b) Lớp N là lớp thứ 4 có các phân lớp s, p, d, f có số electron tối đa tương ứng là 2, 6, 10, 14 nên số electron tối đa là 32.

Bài 6 trang 22 SGK Hoá học 10
Nguyên tử agon có kí hiệu là 4018Ar1840Ar.
a) Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử.
b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp electron.

Lời giải chi tiết
a) Z = 18 suy ra trong hạt nhân Ar:
Số p = số e = 18
Số n = A - số p = 40 - 18 = 22
b) Sự phân bố electron trên các lớp electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Sưu tầm
 
Sửa lần cuối:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top