• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Kina Ngaan

Active member
Bài 1 hóa 10 đề cập tới lý thuyết về thành phần nguyên tử. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé, có cấu tạo đặc thù và tính chất riêng. Để củng cố thêm kiến thức về phần này, bài tập SGK là phần không thể bỏ qua. Dưới đây là những gợi ý mà bạn có thể tham khảo.

20220716_190145.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)

Bài 1 (trang 9 SGK Hóa 10): Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:
A. Electron và proton.
B. Proton và nơtron.
C. Nơtron và electon.
D. Electron, proton và nơtron.
Chọn đáp án đúng.

Lời giải:
Đáp số đúng là câu B: Proton và notron.

Bài 2 (trang 9 SGK Hóa 10): Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron và proton.
B. Proton và nơtron.
C. Nơtron và electon.
D. Electron, proton và nơtron.
Chọn đáp án đúng.

Lời giải:
Đáp số đúng là câu D: Nơtron, proton và electron.

Bài 3 (trang 9 SGK Hóa 10): Nguyên tử có đường kính gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là:
A. 200.
B. 300.
C. 600.
D. 1200M.

Lời giải:
Đáp số đúng là câu C : 600m.
Đường kính hạt nhân khi phóng to : 6cm.
Đường kính nguyên tử: 6cm × 10.000 = 60.000cm = 600m.

Bài 4 (trang 9 SGK Hóa 10):
Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Lời giải:
Ta có:
me = 9,1094.10^-31
mp = 1,6726.10^-27
mn = 1,6748.10-27
Tỉ số về khối lượng của electron so với proton
9,1094.10^−31/1,6726.10^−27=1/1836
Tỉ số về khối lượng của electron với nơtron
9,1094.10^−31/1,6748.10^-27=1/1839

Bài 5 (trang 9 SGK Hóa 10):
Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.
a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.
b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10^-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.
Cho biết Vhình cầu= 4/3.πr^3.

Lời giải:
a) rZn = 1,35.10^-1 nm = 0,135.10^-7 cm (1 nm = 10^-9 m)
1u = 1,6605. 10^-24 g
( Vì 1u = 1,6605. 10^-27 kg )
mZn = 65 x 1,6605.10^-24 g = 107,9.10^-24 g
V nguyên tử Zn = 4/3.π.r^3 = 4/3.π.(0,135.10^-7)^3 = 10,3.10^-24 cm^3.
Dnguyên tử Zn = m/V=107,9.10^−24/10,3.10^−24
= 10,48g/cm^3.
b) mhạt nhân Zn = 65u => 107,9 x 10^-24 gam
rhạt nhân Zn = 2.10^-6 nm = (2.10^-6 x 10^-7)cm = 2.10^-13cm
V hạt nhân nguyên tử Zn = 4/3.π.(2.10 ^ -13) ^ 3 = 33,49.10^-39 cm^3
D hạt nhân nguyên tử Zn =
107,9.10^−24/33,49.10^−39 = 3,22.10^15 g/cm^3 = 3,22.10^9 tấn/cm^3

Sưu tầm
 
Sửa lần cuối:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top