• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Lí do của việc hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư ở Bắc Trung Bộ?

Thandieu2

Thần Điêu
Lí do của việc hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư ở Bắc Trung Bộ?
- Lãnh thổ kéo dài, các tỉnh đều có các dạng địa hình đồi núi, đồng bằng, biển -> phát triển nông – lâm – ngư là khai thác các thế mạnh đó.

- Góp phần hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng.

- Hình thành cơ cấu ngành kinh tế đa dạng.

- Tạo thế liên hoàn trong phát triển kinh tế theo không gian.

- Góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá của bắc trung bộ và cả nước.
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Diễn đàn chúng ta đã tích hợp thêm CHAT GPT
  2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top