Kí hiệu nguyên tử

h2hoa.ilove

New member
25/5/12
204
0
0
Ion A(B4)+ dược cấu tạo nên từ 2 nguyên tố A, B có tổng số p= 11. Xác định A, B.
Số p trung bình = 11/5 = 2,2
==> Có 1 nguyên tử của nguyên tố có số p < 2,2
Không thể là He ==> Hiđro (B)
==> p[SUB]A[/SUB] + 4 = 11 ==> p[SUB]A[/SUB] = 7 (N)
==> NH[SUB]4[/SUB][SUP]+[/SUP]
 

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này