Hoàn thành các pư

thienduonghoa96

New member
Xu
0
Hoàn thành các pư sau:
a) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + HCl
b) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4 đặc[/SUB]
c) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4 loãng[/SUB]
d) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + HNO[SUB]3[/SUB] [SUB]đặc[/SUB]
e) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y [/SUB]+ HNO[SUB]3[/SUB] [SUB]loãng[/SUB]
f) Fe[SUB]x[/SUB]O[SUB]y[/SUB] + Al
 

Spider_man

New member
Xu
0
a) FexOy + 2yHCL ---> xFeCl2y/x + yH2O
b) 2FexOy + (6x-2y)H2SO4 (đặc nóng) ---> xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O
c) 2FexOy + 2yH2SO4 ---> xFe2(SO4)2y/x + 2yH2O
f) 3FexOy + 2yAl ---> 3xFe + yAl2O3
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top