hóa 8 ạ!!!!!

Kumiko sociu

New member
Xu
0
Oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp Y gồm Fe và kim loại R thì cần 3,92 lít oxi ở đktc và sau phản ứng thu được 16,7 gam hỗn hợp hai oxit.Biết trong Y: mR:mFe=9:28. a,Tính phần trăm về khối lượng các chất trong Y.b,Tìm kim loại R
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
Oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp Y gồm Fe và kim loại R thì cần 3,92 lít oxi ở đktc và sau phản ứng thu được 16,7 gam hỗn hợp hai oxit.Biết trong Y: mR:mFe=9:28. a,Tính phần trăm về khối lượng các chất trong Y.b,Tìm kim loại R

%mFe = 28/(28 + 9) = 75,7%
===> %mR = 24,3%
Mol O2 = 0,175
Bảo toàn khối lượng ===> mY = 16,7 – 0,175.32 = 11,1
===> mFe = 8,4 gam ===> Mol Fe = 0,15; mR = 2,7 gam
3Fe + 2O2 ===> Fe3O4 (1)
4R + nO2 ===> 2R2On (2)
Mol O2 tham gia (1) = 0,1 ===> Mol O2 tham gia (2) = 0,175 – 0,1 = 0,075
Mol R = 0,3/n ===> R = 9n
Nghiêm phù hợp n = 3 ===> R = 27 (Al)
 

Kumiko sociu

New member
Xu
0
Hỗn hợp B gồm N[SUB]2[/SUB] và H[SUB]2[/SUB] được đựng trong bình kín, tỉ khối của A đối với hiđro bằng 8,8. Bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì thu được hỗn hợp khí D có tỉ khối đối với hiđro bằng 11.
Biết sơ đồ phản ứng: N[SUB]2 [/SUB]+ H[SUB]2[/SUB] ---> NH3
a. Giải thích vì sao tỉ khối lại tăng?
b. Tính phần trăm thể tích các khí có trong hỗn hợp B và D?
giúp e bài này vs ạ!!!
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
Hỗn hợp B gồm N[SUB]2[/SUB] và H[SUB]2[/SUB] được đựng trong bình kín, tỉ khối của A đối với hiđro bằng 8,8. Bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì thu được hỗn hợp khí D có tỉ khối đối với hiđro bằng 11.
Biết sơ đồ phản ứng: N[SUB]2 [/SUB]+ H[SUB]2[/SUB] ---> NH3
a. Giải thích vì sao tỉ khối lại tăng?
b. Tính phần trăm thể tích các khí có trong hỗn hợp B và D?
giúp e bài này vs ạ!!!

N2 + 3H2 ---> 2NH3
a. Khối lượng hỗn hợp không đổi, sau phản ứng mol khí giảm nên tỉ khối tăng.
b. Dùng sơ đồ đường chéo, dễ dàng tính được nN2 : nH2 = 3 : 2
===> Trong B phần trăm thể tích của N2 là 3/5 = 0,6, của H2 là 0,4
Chọn mol N2 = 3, mol H2 = 2
Gọi mol N2 phản ứng là x ===> Mol N2 còn lại = 3-x
Mol H2 phản ứng = 3x ===> Mol H2 còn lại = 2-3x
Mol NH3 sinh ra = 2x
===> [28.(3 – x) + 2.(2 – 3x) + 17.2x]/(5 – 2x) = 11.2===> x = 0,5
Bạn tự tính %V trong D nhé.
 

Kumiko sociu

New member
Xu
0
ths bạn nhìu ạ.
thế giúp thì giúp cho trót nhá,mình còn bài này nưa,hì.mog bn giúp đơ thêm ạ
Nhiệt phân 23,7 gam KMnO[SUB]4[/SUB]. Sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn A có khối lượng 22,1 gam và khí B. Dẫn toàn bộ khí B vào bình 1 chứa 0,93 gam P để thực hiện phản ứng đốt cháy. Phản ứng xong dẫn khí còn dư vào bình 2 chứa 0,24 gam C để tiếp thục thực hiện phản ứng đốt cháy.
a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất có trong hỗn hợp chất rắn A?
b) Tính khối lượng các chất có trong bình 1 và bình 2 sau khí các phản ứng xảy ra hoàn toàn?
 

h2hoa.ilove

New member
Xu
0
ths bạn nhìu ạ.
thế giúp thì giúp cho trót nhá,mình còn bài này nưa,hì.mog bn giúp đơ thêm ạ
Nhiệt phân 23,7 gam KMnO[SUB]4[/SUB]. Sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn A có khối lượng 22,1 gam và khí B. Dẫn toàn bộ khí B vào bình 1 chứa 0,93 gam P để thực hiện phản ứng đốt cháy. Phản ứng xong dẫn khí còn dư vào bình 2 chứa 0,24 gam C để tiếp thục thực hiện phản ứng đốt cháy.
a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất có trong hỗn hợp chất rắn A?
b) Tính khối lượng các chất có trong bình 1 và bình 2 sau khí các phản ứng xảy ra hoàn toàn?

Bảo toàn khối lượng ===> Khối lượng O2 = 23,7 – 22,1 = 1,6 gam ứng với 0,1 mol
2KMnO4 ===> K2MnO4 + MnO2 + O2
Theo phương trình: Mol K2MnO4 = mol O2 = 0,1
===> Khối lượng K2MnO4 = 197.0,1 = 19,7
===> % khối lượng.
Bình 1: 4P + 5O2 ===> 2P2O5
Mol P2O5 = 0,03/2 = 0,015 ===> m.
Bình 2: Mol O2 dư = 0,1 – 0,03.5/4 = 0,0625
C + O2 ===> CO2
Mol CO2 = mol C = 0,02 ===> mCO2
Mol dư = 0,0625 – 0,02 = 0,0425 ===> mO2 dư.
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Trang cá nhân

Chúc Diễn đàn Tất Niên vui vẻ, an lành :)
Việt Nam chiến thắng.
19h30 chung kết AFF 2022 Việt Nam - Thái Lan
Chúc mừng năm mới 2023~ Mong một năm mưa thuận gió hòa, kinh doanh, việc làm khấm khá lên.
Chúc cả nhà sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Ghé site mình tham quan nhé: www.bichkhoa.com
Đón chào năm mới 2023! Mong thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.
Chúc mừng năm mới 2023!

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top