• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Hỏi Hãy phân tích quan điểm toàn diện và lựa chọn đi lên XHCN, bỏ qua chế độ TBCN với ạ ?

linhsan893

New member
Xu
0
Đề 1: Phân tích quan điểm toàn diện. Từ những phân tích đó, anh chị hãy phân tích quan điểm toàn diện thể hiện trong việc Đảng ta nhận thức và thực hiện quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam như thế nào?
Đề 2: Tại sao nói: " Lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là sự vận dụng sáng tạo của Đảng cộng sản Việt nam về Học thuyết HTKTXH của chủ nghĩa Mác Lênin”

Em cảm ơn mọi người nhiều ạ./
 

Hide Nguyễn

Du mục số
Đề 1: Phân tích quan điểm toàn diện. Từ những phân tích đó, anh chị hãy phân tích quan điểm toàn diện thể hiện trong việc Đảng ta nhận thức và thực hiện quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam như thế nào?

Đề 2: Tại sao nói: " Lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là sự vận dụng sáng tạo của Đảng cộng sản Việt nam về Học thuyết HTKTXH của chủ nghĩa Mác Lênin”


Bạn diễn đạt lại theo ý mình nhé!
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top