• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Giải giúp tớ bài này với

trung đức

New member
Xu
0
cho 43.71(g) hỗn hợp (M2co3,Mhco3,Mcl) +V(l)HCL(dư) 10,52%(D=1,05g/ml) thu được dung dịch B và 0,4 mol khí C.DD B chia làm 2 phần bằng nhau.Phần 1 +KOH(dư) 125ml 0,8M thu đc m(g).Phần 2 +AgNo3(dư) thu được 68.88(g) kết tủa..xác định M
 

hon$-n$ok-a1

New member
Xu
0
tui la' cả toi ­wa do' k bit co' dung k hem' kho' that day
M2CO3 +2HCL = 2MCL + H2O + CO2
x 2x 2x x x
MHCO3 + HCL = MCL +H2O +CO2
y y y y y
MCL = MCL
z z
N khi' = x+y =0.4
*phan' 1: khi cho vao' KOH ma' tao muoi thi' chung to' HCL du
HCL + KOH = KCL + H2O
0.1 0.1 N koh = 0.125 x 0.8 = 0.1
*phan 2 :khi cho nua hon hop B t/d voi' AgNO3 thi'
HCL + AgNO3 = AgCL + HNO3
0.1 0.1 (Do hai phan bang nhau nen mol HCL bang nhau )
MCL + AgNO3 = AgCL + MNO3
0.38 0.38 (N AgCL=0.48 ma' HCL tao ket tua 0.1 mol)
vay ta co':2x + y +z = 0.38 x 2 = 0.76
Ta co' : 1 mol CO3 thi' co' 2 mol CL
1 mol CO3 , 1 mol H thi' co' 1 mol CL
vay: 0.4mol CO3 thi' co' 0.4 x (2 + 3 ) : (1 +1)=0.6 mol CL
ma' mol CL= 2x + y - y =2x =0.6 (do phai tru di mol cua H trong HCO3)
VAY x=0.3 va' ta dc y = 0.1 vay so mol axit la': 2x + y = 0.7
Theo ĐLBTKL ta co': M hon hop + M axit phan ung = Mmuoi + M co2 +M h2o
43.71 + 0.7 x 36.5 = Mmuoi + 0.4 x 44 + 0.4 x 18
vay Mmuoi= 44.46
ma': Mmuoi=(M +35.5) x (2x+y+z) = (M + 35.5) x 0.76 =44.46 vay M=23 vay la' Na
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top