• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Future perfect continuous tense (Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)

Đỗ Thị Lan Hương

Cộng tác viên
Thành viên BQT
Trong tất cả 12 thì tiếng Anh có lẽ thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là thì ít được các bạn chú ý nhất vì nó ít xuất hiện trong văn nói và văn viết. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta gạt nó sang một bên. Dưới đây là một số kiến thức cơ bản về thì tương lai hoàn thành tiếp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!
Future perfect continuous tense  (Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn).png

Future perfect continuous tense
(Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)

I- Cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
1. Khẳng định:
S + will + have + been +V-ing
Trong đó: S (subject): Chủ ngữ
will/ have: trợ động từ
been: dạng phân từ hai của động từ "to be"
V-ing: Động từ thêm đuôi "-ing"

Ví dụ:
- We will have been living in this house for 10 years by next month.
- They will have been getting married for 2 years by the end of this year.

2. Phủ định:
S + will not/ won't + have + been + V-ing
Chú ý: will not = won't
Câu phủ định của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ta chỉ việc thêm "not" ngay sau "will".
Ví dụ:
- We won't have been living in that house for 10 years by next month.
- I won't have been travelling to New York for 2 years by the end of October.

3. Câu hỏi:
Will + S + have + been + V-ing?
Trả lời: Yes, S + will./ No, S + won't.
Câu hỏi của thì tương lai hoàn thành ta chỉ việc đảo will lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:
- Will you have been living in this country for 2 months by the end of this week?
Yes, I will./ No, I won't.

II- cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Dùng để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai.
Ví dụ:
- I will have been studying English for 10 year by the end of next month.
Ta thấy việc học tiếng Anh bắt đầu trong quá khứ (trước thời điểm nói) kéo dài liên tục đến cuối tháng tới là được 10 năm. Vậy ta sẽ sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt.

III- Quy tắc thêm "ing" sau động từ
Thông thường ta chỉ cần cộng thêm "-ing" vào sau động từ. Nhưng có một số chú ý như sau:

1. Với động từ tận cùng là MỘT chữ "e":
- Ta bỏ "e" rồi thêm "-ing".
Ví dụ: write – writing type – typing come – coming
- Tận cùng là HAI CHỮ "e" ta không bỏ "e" mà vẫn thêm "-ing" bình thường.

2. Với động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM
- Ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm "-ing".
Ví dụ: stop – stopping get – getting put – putting
- CHÚ Ý:
Các trường hợp ngoại lệ:
beggin – beginning travel – travelling
prefer – preferring permit – permitting

3. Với động từ tận cùng là "ie"
- Ta đổi "ie" thành "y" rồi thêm "-ing".
Ví dụ: lie – lying die - dying

IV- Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Trong câu có các cụm từ:
* For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:
- for 2 years by the end of this month (được 2 năm cho tới cuối tháng này)
- for 3 hours by the time she arrives (được 2 tiếng đồng hồ cho tới lúc cô ấy đến)
- for 2 days before the time my parents comes back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai)

V- Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
2. Your sister (get) pregnant for 7 months?
3. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
4. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.

V- Đáp án
1. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.
-> will have been writing

2. Your sister (get) pregnant for 7 months?
-> will your sister have been getting

3. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.
-> will have been doing

4. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.
-> will have been working

5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.
-> will have been cooking

Nguồn: Tổng hợp
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top