Este và chất béo, bài 4, Hoá học 12

Chất béo là gì? Nó có tính chất hoá học như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài 4: Este và chất béo
Bài 4 Este và chất béo.png

Bài 4: Este và chất béo

I. Khái niệm

- Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.
- Công thức chung của este đơn chức: RCOOR’. (Tạo từ axit RCOOH và ancol R’)
Lý thuyết Hóa 12: Bài 4. Luyện tập. Este và chất béo | Giải Hóa 12

Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm COOR, với R là gốc hiđrocacbon.
Este đơn chức: CxHyO2 (y ≤ 2x)
Este no đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2)
- Chất béo là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol.

II. Tính chất hóa học:

1. Phản ứng thủy phân, xúc tác axit:
Este đơn chức: CxHyO2 (y ≤ 2x)
Lý thuyết Hóa 12: Bài 4. Luyện tập. Este và chất béo | Giải Hóa 12

2. Phản ứng xà phòng hóa:
Lý thuyết Hóa 12: Bài 4. Luyện tập. Este và chất béo | Giải Hóa 12


3. Phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng:
Lý thuyết Hóa 12: Bài 4. Luyện tập. Este và chất béo | Giải Hóa 12

Qua bài học này chúng ta cần ghi nhớ khái niệm và tính chất hoá học của chất béo. Hi vọng bài học này sẽ trở thành tài liệu tham khảo giúp ích trong học tập của các bạn.
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top