• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Dịch Anh-Việt đề 2: George W. Bush At The Pearly Gates

Pe_cun

New member
Xu
59
Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.
ĐỀ BÀI :
George W. Bush At The Pearly Gates
bai95.jpg

[h=3]George W. Bush At The Pearly Gates[/h]Albert Einstein dies and goes to heaven. At the Pearly Gates, Saint Peter tells him, "You look like Einstein, but do you have any idea of the length some people will go to any length to Heaven? Can you prove you're Albert Einstein?".
Einstein ponders for a few seconds and then asks, "Can I have a blackboard and some chalk?".
Saint Peter snaps his fingers and a blackboard and chalk instantly appear. Einstein proceeds to describe, in arcane mathematics and symbols, his theory of relativity. Saint Peter is suitably impressed: "You really are Einstein! Welcome to heaven!" he says.


The next to arrive is Picasso. Once again, Saint Peter asks for credentials. Picasso asks, "Mind if I use that blackboard and chalk?"
Saint Peter says, "Go ahead."
Picasso erases Einstein's equations and sketches a truly stunning mural with just a few strokes of chalk. Saint Peter claps, "You are definitely the great artist you claim to be!" he says, "Come on in!" .


Then Saint Peter sees George W. Bush. Saint Peter scratches his head and says, "Einstein and Picasso both managed to prove their identity. How can you prove yours?"
Dubya looks bewildered and says, "Who are Einstein and Picasso?"
Saint Peter sighs and says, "Come on in, George."

Lưu ý : phần này yêu cầu các bạn dịch trong thời gian .
Thời gian còn 6 ngày .
 

Ngân Giang

New member
Xu
0
George W. Bush tại cổng Thiên đàng
Albert Einstein chết và đi đến thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter nói với ông rằng: " Anh trông giống Einstein, nhưng anh có ý tưởng nào để tính được độ dài đoạn đường mà một số người sẽ đi qua để đến Thiên đàng hay không? Anh hãy chứng tỏ mình là Albert Einstein được không?".
Einstein suy nghĩ trong vài giây rồi hỏi: " Ông có thể cho tôi một bảng đen và một viên phấn?"
Thánh Peter bật ngón tay, và một chiếc bảng đen và một viên phấn lập tức xuất hiện. Einstein tiến hành tính toán, bằng các phép toán và ký hiệu, và về thuyết tương đối của mình. Thánh Peter ngay lập tức ấn tượng về ông: "Anh thật sự là Einstein. Chào mừng anh đến thiên đàng!", ông nói.
Người kế tiếp đến là Picasso. Một lần nữa, thánh Peter lại hỏi về giấy tờ tùy thân.Picasso hỏi: "Có phiền không nếu tôi lại dùng bảng đen và phấn?"
Thánh Peter nói: Không sao, hãy tiến hành đi."
Picasso xóa những phương trình của Einstein và phác họa một bức tranh tường tuyệt đẹp chỉ với một vài nét vẽ bằng phấn trắng. Thánh Peter vỗ tay, "Anh quả thật là một nghệ sỹ tài hoa mà mọi người đã tôn vinh", Ông nói, "Xin mời vào!"
Rồi thánh Peter gặp George W. Bush. Ông gải đầu và nói: " Cả Einstein và Picasso đều đã thể hiện được nét riêng biệt của họ. Làm thế nào anh chứng tỏ nét riêng của mình?"
Dubya trông lúng túng và nói: Einstein và Picasso là ai?
Thánh Peter thở dài và nói: "xin mời vào, George"
 

Pe_cun

New member
Xu
59
@Ngân Giang :
George W. Bush tại cổng Thiên đàng
Albert Einstein chết và đi đến thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter nói với ông rằng: " Anh trông giống Einstein, nhưng anh có ý tưởng nào để tính được độ dài đoạn đường mà một số người sẽ đi qua để đến Thiên đàng hay không? Anh hãy chứng tỏ mình là Albert Einstein được không?".
Einstein suy nghĩ trong vài giây rồi hỏi: " Ông có thể cho tôi một bảng đen và một viên phấn?"
Thánh Peter bật ngón tay, và một chiếc bảng đen và một viên phấn lập tức xuất hiện. Einstein tiến hành tính toán, bằng các phép toán và ký hiệu, và về thuyết tương đối của mình. Thánh Peter ngay lập tức ấn tượng về ông: "Anh thật sự là Einstein. Chào mừng anh đến thiên đàng!", ông nói.
Người kế tiếp đến là Picasso. Một lần nữa, thánh Peter lại hỏi về giấy tờ tùy thân.Picasso hỏi: "Có phiền không nếu tôi lại dùng bảng đen và phấn?"
Thánh Peter nói: Không sao, hãy tiến hành đi."
Picasso xóa những phương trình của Einstein và phác họa một bức tranh tường tuyệt đẹp chỉ với một vài nét vẽ bằng phấn trắng. Thánh Peter vỗ tay, "Anh quả thật là một nghệ sỹ tài hoa mà mọi người đã tôn vinh", Ông nói, "Xin mời vào!"
Rồi thánh Peter gặp George W. Bush. Ông gải đầu và nói: " Cả Einstein và Picasso đều đã thể hiện được nét riêng biệt của họ. Làm thế nào anh chứng tỏ nét riêng của mình?"
Dubya trông lúng túng và nói: Einstein và Picasso là ai?
Thánh Peter thở dài và nói: "xin mời vào, George"
Chấm điểm : 10/10
Ngân Giang tthân mến , các bài gửi của bạn cho tôi đều được 10 điểm . Kĩ năng tiếng anh của bạn rất tốt . Mình muốn bạn có thể giúp mình về phần ngoại ngữ trong các bài dịch được không ?
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top