Địa lí 11 cơ bản - Bài 2: Xu hướng toàn cầu, khu vực hóa kinh tế

vàng

New member
2/5/10
982
4
0
26
Quangbinh
Địa lí 11 cơ bản - Bài 2: Xu hướng toàn cầu, khu vực hóa kinh tế

Địa lí 11 CB - Bài 2: Xu hướng toàn cầu, khu vực hóa kinh tế


BÀI 2:

XU HƯỚNG TÒAN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ


I. Xu hướng toàn cầu hóa
- Là quá trình liên kết các quốc gia về KT, văn hóa, khoa học,..


1. Tòan cầu hóa về kinh tế
a/ Thương mại phát triển
b/ Đầu tư nước ngoài tăng nhanh
c/ Thị trường tài chính mở rộng
d/ Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn
View attachment 12717
Hợp tác
2/ Hệ quả của toàn cầu hóa
- Tích cực: thúc đẩy SX phát triển, tăng trưởng KT, đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế
- Thách thức: gia tăng khỏang cách giàu nghèo

II. Xu hướng khu vực hóa KT

1. Các tổ chức liên kết KT khu vực
- Nguyên nhân: do phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trên TG, những quốc gia tương đồng về văn hóa, XG, địa lí hoặc có chung mục tiêu, lợi ích
- Các tổ chức liên kết KV
View attachment 12718
Chuyên môn hóa về kinh tế
2/ Hệ quả của khu vực hóa KT
- Tích cực: vừa hợp tác vừa cạnh tranh tạo nên sự tăng trưởng KT, tăng tự do thương mại, đầu tư, bảo vệ lợi ích KT các nước thành viên; tạo những thị trường rộng lớn, tăng cường tòan cầu hóa KT
- Thách thức: quan tâm giải quyết vấn đề như chủ quyền KT, quyền lực quốc gia


ST
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Địa lí 11 cơ bản - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. C

Bài Tiếp

Địa lí 11 cơ bản - Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

vàng

New member
2/5/10
982
4
0
26
Quangbinh
Địa lí 11 cơ bản - Bài 2: Xu hướng toàn cầu, khu vực hóa kinh tế


BÀI 2:

XU HƯỚNG TÒAN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

[f=800]https://d.violet.vn//uploads/resources/337/646146/preview.swf[/f]


I. Xu hướng toàn cầu hóa

- Là quá trình liên kết các quốc gia về KT, văn hóa, khoa học,..

1. Toàn cầu hóa về kinh tếa/ Thương mại phát triển
b/ Đầu tư nước ngoài tăng nhanh
c/ Thị trường tài chính mở rộng
d/ Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn


2/ Hệ quả của toàn cầu hóa- Tích cực: thúc đẩy SX phát triển, tăng trưởng KT, đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế
- Thách thức: gia tăng khỏang cách giàu nghèo


II. Xu hướng khu vực hóa KT

1. Các tổ chức liên kết KT khu vực


- Nguyên nhân: do phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trên TG, những quốc gia tương đồng về văn hóa, XG, địa lí hoặc có chung mục tiêu, lợi ích
- Các tổ chức liên kết KV


2/ Hệ quả của khu vực hóa KT


- Tích cực: vừa hợp tác vừa cạnh tranh tạo nên sự tăng trưởng KT, tăng tự do thương mại, đầu tư, bảo vệ lợi ích KT các nước thành viên; tạo những thị trường rộng lớn, tăng cường tòan cầu hóa KT
- Thách thức: quan tâm giải quyết vấn đề như chủ quyền KT, quyền lực quốc gia

ST
 

Tongthieugia

New member
1/6/10
1,052
3
0
- Tích cực: vừa hợp tác vừa cạnh tranh tạo nên sự tăng trưởng KT, tăng tự do thương mại, đầu tư, bảo vệ lợi ích KT các nước thành viên; tạo những thị trường rộng lớn, tăng cường tòan cầu hóa KT
- Thách thức: quan tâm giải quyết vấn đề như chủ quyền KT, quyền lực quốc gia

Ngày càng được thể hiện rõ trong mấy năm gần đây


 

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.