• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013

Aquarius

Kiến Thức Tiếng Anh
Xu
0
Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013
Mã đề 572
572-D.jpg

Mã đề 815
815-D.jpg

Mã đề 962
962-D.jpg

Mã đề 491
491-D.jpg

Mã đề 637
637-D.jpg

Mã đề 359
[PDF]https://server1.vnkienthuc.com/files/857/359-D.pdf[/PDF]

Đã có đề :D Khi nào có bản pdf xịn hơn t sẽ edit nha.
 

Aquarius

Kiến Thức Tiếng Anh
Xu
0
Đáp án THAM KHẢO

Mã đề 491:1A, 2C, 3B, 4A, 5D, 6D, 7B, 8C, 9B, 10C,11A, 12B, 13A, 14B, 15D, 16C, 17C, 18C, 19B, 20D, 21A, 22C, 23B, 24A, 25C, 26B,27D, 28A, 29A, 30C, 31C, 32C, 33D, 34C, 35D, 36C, 37A, 38A, 39A, 40D, 41B, 42D,43C, 44A, 45C, 46D, 47B, 48D, 49B, 50A, 51B, 52D, 53B, 54D, 55C, 56D, 57C, 58B,59D, 60B, 61D, 62A, 63C, 64A, 65D, 66D, 67B, 68A, 69B, 70B, 71B, 72C, 73C, 74D,75A, 76A, 77A, 78D, 79B, 80A

Mã đề 637
: 1b, 2a, 3a, 4d, 5b, 6b, 7b, 8d, 9d,10a, 11a, 12d, 13d, 14c, 15a, 16c, 17d, 18c, 19c, 20a, 21b, 22c, 23b, 24b, 25c,26d, 27d, 28b, 29b, 30b, 31d, 32c, 33c, 34c, 35a, 36a, 37a, 38c, 39a, 40c, 41a,42d, 43d, 44b, 45c, 46d, 47d, 48b, 49b, 50b, 51c, 52b, 53c, 54b, 55d, 56d, 57c,58a, 59d, 60a, 61c, 62d, 63c, 64a, 65a, 66a, 67c, 68a, 69d, 70a, 71d, 72c, 73d,74b, 75b, 76a, 77b, 78b, 79c, 80d.

Mã đề 359:
1A, 2C, 3D, 4B, 5A, 6C, 7B, 8A, 9C, 10C,11D, 12B, 13D, 14D, 15B, 16B, 17C, 18D, 19A, 20A, 21D, 22C, 23C, 24B, 25B, 26C,27C, 28D, 29D, 30C, 31D, 32A, 33B, 34A, 35A, 36A, 37A, 38B, 39D, 40D, 41C, 42D,43A, 44C, 45C, 46B, 47C, 48B, 49B, 50A, 51C, 52D, 53A, 54B, 55B, 56B, 57D, 58C,59A, 60D, 61B, 62B, 63A, 64B, 65D, 66D, 67A, 68A, 69A, 70C, 71A, 72B, 73A, 74B,75B, 76D, 77C, 78A, 79D, 80C.

Mã đề 962:
1A, 2D, 3A, 4C, 5A, 6D, 7D, 8D, 9B, 10B,11C, 12B, 13B, 14B, 15A, 16C, 17B, 18C, 19A, 20A, 21B, 22D, 23A, 24D, 25D, 26D,27C, 28D, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34C, 35C, 36B, 37D, 38A, 39B, 40B, 41B, 42D,43D, 44D, 45B, 46D, 47A, 48C, 49C, 50C, 51D, 52B, 53C, 54C, 55C, 56D, 57D, 58B,59B, 60C, 61A, 62D, 63B, 64D, 65A, 66C, 67B, 68B, 69B, 70B, 71D, 72B, 73A, 74C,75C, 76B, 77D, 78C, 79A, 80C.

Mã đề 815:
1A, 2B, 3D, 4B, 5A, 6C, 7C, 8D, 9D, 10C,11A, 12B, 13D, 14D, 15B, 16D, 17C, 18B, 19B, 20C, 21B, 22D, 23A, 24B, 25C, 26D,27C, 28B, 29C, 30A, 31A, 32D, 33C, 34C, 35D, 36C, 37D, 38A, 39B, 40C, 41B, 42C,43D, 44B, 45D, 46B, 47A, 48D, 49A, 50A, 51A, 52B, 53A, 54D, 55D, 56A, 57C, 58A,59A, 60C, 61A, 62B, 63D, 64B, 65A, 66D, 67B, 68A, 69A, 70D, 71B, 72A, 73D, 74C,75C, 76C, 77C, 78D, 79C, 80B.

Mã đề 572:
1B, 2B, 3D, 4D, 5D, 6B, 7B, 8C, 9C, 10B,11B, 12A, 13C, 14D, 15C, 16A, 17A, 18C, 19A, 20A, 21A, 22C, 23A, 24C, 25C, 26A,27B, 28B, 29A, 30A, 31A, 32B, 33D, 34D, 35A, 36A, 37C, 38A, 39D, 40B, 41A, 42D,43D, 44D, 45C, 46D, 47B, 48D, 49B, 50D, 51A, 52D, 53A, 54D, 55C, 56A, 57B, 58D,59C, 60B, 61C, 62B, 63B, 64C, 65B, 66B, 67A, 68D, 69A, 70B, 71D, 72C, 73D, 74B,75B, 76C, 77A, 78A, 79A, 80D.
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top