• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Dạng toán tiếp tuyến dựa vào hệ số góc

Kina Ngaan

Active member
Dạng toán tiếp tuyến về hệ số góc là một dạng bài chương hàm số. Thường câu hỏi của dạng bài này là viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc. Dạng này đã có công thức, và bạn áp dụng chúng để giải bài tập. Nhận diện đồ thị và thuần thục các kỹ năng tính toán để giải quyết các bài toán về hàm số.


Câu 1. Cho hàm số y=x^3/3+3x^2-2 có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc k=-9.
A. y+16=-9(x+3)
B. y-16=-9(x-3)
C. y=-9(x+3)
D. y-16=-9(x+3)

Câu 2. Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y=(2x-1)/(x-1) thỏa mãn tiếp tuyến với đồ thị có hệ số góc bằng 2018?
A. 1. B. 0 . C. Vô số. D. 2 .

Câu 3. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): y=x^3-3x+2 có hệ số góc bằng 9 là:
A. y=9x-18, y=9x+22
B. y=9x-14, y=9x+18
C. y=9x+18, y=9x+22
D. y=9x-14, y=9x-22

Câu 4. Tiếp tuyến của đồ thị y=(2x+1)/(x+1) có hệ số góc k=1có phương trình là:
A. y=x+1, y=x+5
B. y=x-1, y=x-5
C. y=x+1/2, y=x+5
D. y=x+1, y=x+5/4

Câu 5. Hình bên là đồ thị của hàm số y=f(x). Biết rằng tại các điểm A , B , C đồ thị hàm số có tiếp tuyến được thể hiện trên hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
20220612_182417.jpg

A. f'(Xc)<f'(Xa)<f'(Xb)
B. f'(Xb)<f'(Xa)<f'(Xc)
C. f'(Xa)<f'(Xc)<f'(Xb)
D. f'(Xa)<f'(Xb)<f'(Xc)

Câu 6. Cho hàm số y=x^3+mx^2+x+1. Gọi k là hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M có hoành độ x=1. Tất cả các giá trị thực của tham số m để thỏa mãn k.f(-1)<0
A. m>-2
B. m<=-2
C. -2<m<1
D. m>=1

Câu 7. Cho hàm số y=x^3+3mx^2+(m+1)x+1 có đồ thị (C). Biết rằng khi m=m0 thì tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng x0=-1 đi qua A(1;3). Khẳng định nào sâu đây đúng ?
20220612_182057.jpg

20220612_182110.jpg

20220612_182122.jpg


Sưu tầm
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top