• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đại 8: Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Thandieu2

Thần Điêu
Xu
36
ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 5: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN


1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

- Quy tắc: Muốn cộng hai (hay nhiều) phân thức có cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyễn mẫu thức và rút gọn phân thức vừa tìm được (nếu có thể)
\[\frac{A}{B}+\frac{C}{B}=\frac{A+C}{B}\]

2. Cộng hai phân thức có mẫu khác mẫu:

- Quy tắc: Muốn cộng hai (hay nhiều) phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.
\[\frac{A}{B}+\frac{C}{D}=\frac{A.D}{B.D}+\frac{C.B}{B.D}=\frac{AD+CB}{BD}\]

3. Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất:

a) Giao hoán:
\[\frac{A}{B}+\frac{C}{D}= \frac{C}{D}+\frac{A}{B}\]

b) Kết hợp
\[(\frac{A}{B}+\frac{C}{D})+\frac{E}{F}= \frac{A}{B}+(\frac{C}{D}+\frac{E}{F})\]

Bài giảng YOUTUBE
Nguồn Youtube

Cộng phân thức cùng mẫu


Công phân thức khác mẫu

 

Thandieu2

Thần Điêu
Xu
36
Một số bài tập cộng các phân thức đại số

Một số bài tập cộng các phân thức đại số

Bài 1,2,3,4: Thực hiện phép tính:
Bài 5: Tính tổng:
Bài 6: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức.


[PDF]https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/phepcongPTDS.pdf[/PDF]
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top