• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Cùng luyện viết lại câu Tiếng Anh.

bichdao

New member
Xu
0
Đây là những câu để các bạn luyện viết chứ không phải đăng lên để hỏi bài nên đề nghị các admin và mod không đưa đáp án. Các bạn thành viên hãy tích cực đưa ra đáp án của mình để trau dồi kỹ năng làm loại bài tập này.


Exercise 1: Viết lại câu bắt đầu bằng từ gợi ý:
1. We couldn’t have managed without my father’s money.
->If it................
2. I had only just put the phone down when the boss rang back.
-> Hardly.........
3. It was Walter Raleigh who introduced potatoes and tobacco into England.
-> The English owe..........
4. “If my members agree to that, I’ll be very surprised,” said the union delegate.
-> The union delegate observed that...........
5. While I strongly disapprove of your behavior, I will help you this time.
-> Despite my...........
6. I’m sorry I missed Professor Baker’s lecture.
-> I’m sorry not............
7. We may not be able to give the concert.
-> The concert.......
8. I was not surprised to hear that Harry had failed his driving test.
-> It came......

Exercise 2: Viết lại câu, sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc, không thay đổi dạng của từ.
1. John inflated the tires of his bicycle. (blew)
2. We’d better leave them a note, because it’s possible they’ll arrive later (case)
3. Before he came here he worked for Mr./ Smith. (previous)
4. He speaks German extremely well (command)
5. His criticisms are quite unfair. (justification)
6. I can’t understand why they are reluctant to sign the contract (baffled)
7. I always find chess problems like that quite impossible. (defeat)
8. This must be kept secret. (know)
9. I can’t afford a new dress, that old blue one will have to do. (make)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3 The English owe to Walter Raleigh the introduction of potatoes and tobacco

4 he would be very surprised if his members ageed

5 strong dispproval of your behaviour. I will help you this time

6 to have heard profeeor baker;s lucture

7 may have to be cancelled

8 as no surprise tome that harry had failed his driving test


 
bài 2

1 John blew up the tyres of his bicycle.

2
We’d better leave them a note in case they arrive later

3
Before the came here, his previous boss/employer was Mr. Smith

4
He has an excellent command of German
 
5 There is no justification for his criticisms

6 I am baffled by their reluctance to sign the contract

7 Chess problens like that (always) defeat me!

8 You mustn’t let anyone (else) know (this)

9 I can’t afford a new dress. I’ll (have) to make do with that old blue one
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top