• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết amin trong các đề thi thử tốt nghiệp THPT

Kina Ngaan

Active member
Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin. Amin được phân loại theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) và theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba). Amin là một dạng lý thuyết hay xuất hiện trong đề thi, vì vậy đặc biệt lưu ý. Sau đây, là câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết amin trong các đề thi thử tốt nghiệp THPT để bạn rèn luyện.

Câu 1 ( chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - lần 2 - 2021 ): Hợp chất C6H5NH2 có tên là
A. Alanin. B. Glyxin. C. Anilin. D. Valin.

Câu 2 ( chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - lần 2 - 2021 ): Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Glyxin. B. Metyl amin. C. Alanin. D. Anilin.

Câu 3 ( sở GD&ĐT Bạc Liêu - lần 2 - 2021 ): Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. Alanin. B. Anilin. C. Metyl axetat. D. Tripanmitin.

Câu 4 (sở GD&ĐT Bạc Liêu - lần 2 - 2021): Chất nào sau đây là amin bậc hai?
A. (CH3)3N. B. H2N-CH2-NH2. C. (CH3)2CH-NH2. D. CH3-NH- CH3.

Câu 5 ( sở GD&ĐT Lạng Sơn - lần 1 - 2021 ): Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A. Anilin B. Alanin C. Metylamin D. Phenol

Câu 6 ( THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh - lần 3 - 2021 ): Chất nào sau đây là amin?
A. CH3COOH. B. C2H5OH.
C. CH3COOCH3. D. CH3NH2.

Câu 7 ( THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh - lần 3 - 2021 ): Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức, bậc I, mạch hở thu được ti lệ mol CO2 và H2O là 4:7. Tên gọi của amin là
A. etylamin. B. propylamin C. đimetylamin D. etylmetylamin

Câu 8 ( sở GD&ĐT Phú Thọ - đề 1 - 2021 ): Phat biểu nào sau đây đúng?
A. 1 mol axit glutamic tac dụng vừa đu với 1 mol NaOH hoặc 2 mol HCl.
B. Có 4 amin đều có công thức phân tử là C3H9N.
C. Cho dung dịch anbumin (lòng trắng trứng) tác dụng với Cu(OH)2, xuất hiện màu xanh.
D. Peptit Ala-Gly-Val-Gly thuộc loại tripeptit.

Câu 9 ( Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - lần 2 - 2021 ): Tripeptit Ala-Gly-Gly không tác dụng với
A. dung dịch HCl. B. dung dịch NaOH. C. khí H2. D. Cu(OH)2 trong môi trường
NaOH.

Câu 10 ( THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - lần 1 - 2021 ): Trong một phân tử Gly-Ala-Val có số nguyên tử oxi là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 11 ( THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - lần 1 - 2021 ): Tên của CH3-NH2 là
A. metylamin. B. propylamin. C. etylamin. D. butylamin.

Câu 12 ( THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.
B. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.
C. Dung dịch analin không làm quỳ tím chuyển màu.
D. Anilin tac dụng với nước brom tao thành kết tủa trắng.

Câu 13 ( THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc - 2021 ): Muối mononatri của amino axit được dùng làm bột ngot (mì chính) là
A. Gly. B. Ala. C. Glu. D. Lys.

Câu 14 ( THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc - 2021 ): Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Cu(OH)2 tan trong dung dịch anbumin, tao thành dung dịch màu tím.
B. Có thể dùng quỳ tím để phân biệt 3 dung dịch glyxin, axit glutamic và lysin.
C. Có thể rửa sạch lọ chứa anilin bằng dung dịch NaOH và nước sach.
D. Ở điều kiện thường, amino axit là chất rắn kết tinh, có nhiệt độ nóng chảy cao.

Câu 15 ( THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - 2021 ): Đâu không phải là một loại protein?
A. fibroin B. hemoglobin C. anbumin D. nicotin

Câu 16 ( THPT Biên Hòa - Hà Nam - lần 1 - 2021 ): Nhận xét nào sau đây sai?
A. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tap chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
B. Trong dung dịch H2N-CH2-COOH còn tồn tai ở dạng ion lưỡng cực +H3N-CH2-COO-.
C. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
D. Hợp chất H2N-CH(CH3)-COOH3N-CH3 là este của metylamin.

Câu 17 ( THPT Biên Hòa - Hà Nam - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Anilin trong nước làm đổi màu quỳ tím. B. Phân tử Gly-Ala có bốn nguyên tử oxi. C. Dung dịch Lysin làm quỳ tím chuyển màu xanh.
D. Gly-Ala-Gly không có phản ứng màu biure.

Câu 18 ( THPT Chuyên Gia Định - TP HCM - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Liên kết -CO-NH- của các đơn vị amino axit goi là liên kết peptit.
B. Amino axit có tính chất lưỡng tính.
C. Các peptit đều có phản ứng màu biure. D. Phân tử Gly-Ala-Ala có ba nguyên tử oxi.

Câu 19 ( THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh - lần 2 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Có thể dùng giấm để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin).
B. Các hợp chất amino axit đều có tính lưỡng tính.
C. Cho dung dịch NaOH và CuSO4 vào dung dịch Ala-Gly-Lys thấy xuất hiện màu tím.
D. Trong dung dịch 1 mol Gly-Ala-Lys có thể tac dụng tối đa với 3 mol HCl.

Câu 20 ( THPT Mai Thúc Loan - Hà Tĩnh - 2021 ): Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái lỏng
A. C2H5NH2. B. C6H5NH2 (anilin). C. H2NCH2COOH. D. CH3NHCH3.

Câu 21 ( Chuyên Lê Quý Đôn - Ninh Bình - lần 1 - 2021 ): Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện
A. có khí thoát ra. B. dung dịch màu xanh. C. kết tủa màu trắng. D. kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 22 ( chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử Gly-Ala mạch hở có ba nguyên tử oxi.
B. Glyxin là chất lỏng tan nhiều trong nước.
C. Dung dịch Valin làm quỳ tím chuyển màu đỏ.
D. Gly-Gly có phản ứng màu biure.

Câu 23 ( THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - 2021 ): Etyl amin có công thức cấu tao thu gon là
A. C2H5NH2. B. C6H5NH2. C. CH3NH2. D. NH2-CH2-COOH.

Câu 24 ( THPT Nguyễn Trường Tộ - Thừa Thiên Huế - 2021 ): Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn?
A. CH3COOCH3 B. C6H5NH2. C. HOOC-CH2-NH2. D. CH3COOH

Câu 25 ( THPT Lý Thường Kiệt - Bình Thuận - 2021 ): Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Alanin tac dụng với dung dịch Br2 tao kết tua
B. Tất cả cac peptit đều có phản ứng màu biure
C. Phân tử lysin có một nguyên tử nitơ
D. Phân tử Gly-Ala-Val có bôn nguyên tử oxi

Câu 26 ( sở GD&ĐT Bắc Giang - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch alanin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
B. Ở điều kiện thường metylamin là chất khí, ít tan trong nước.
C. Dung dịch protein có phản ứng màu biure.
D. Phân tử tripeptit có chứa 3 liên kết peptit.

Câu 27 ( Chuyên Quốc Học Huế - lần 2 - 2021 ): Dãy dung dịch cac chất đều làm quỳ tím hóa xanh là
A. amoniac; glyxin; anilin.
B. trimetylamin, lysin, natri axetat.
C. valin, phenol; metylamin.
D. etylamin; anilin; lysin.

Câu 28 ( Chuyên Nguyễn Tất Thành - Kom Tum - 2021 ): Cho vào ông nghiệm 1ml dung dịch NaOH 30% và 1 giot dung dịch CuSO4 2%, thêm tiếp 1ml dung dịch lòng trắng trứng 10%. Lắc nhẹ ông nghiệm, hiện tượng quan sat được là
A. Có kết tủa xanh lam, sau đó kết tua chuyển sang màu đỏ gạch
B. Có kết tủa xanh lam, sau đó tao dung dịch màu tím
C. Có kết tủa xanh lam, sau đó tan ra tao dung dịch màu xanh lam
D. Có kết tua xanh lam, kết tủa không bị tan

Câu 29 ( Chuyên Nguyễnc Trãi - Hải Dương - lần 2 - 2021 ): Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?
A. Ala-Gly-Gly. B. Ala-Gly. C. Gly-Ala-Gly. D. Ala- Ala-Gly-Gly.

Câu 30 ( sở GD&ĐT Yên Bái - đề 1 - lần 1 - 2021 ): Anilin có công thức phân tử là
A. C7H9N. B. C2H5O2N. C. C6H7N. D. C3H7O2N.

Câu 31 ( sở GD&ĐT Yên Bái - đề 1 - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.
B. Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.
C. Dung dịch lysin làm đổi màu quỳ tím.
D. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí.

Câu 32 ( sở GD&ĐT Yên Bái - đề 2 - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Thuy phân Ala-Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được hai amino axit.
B. Hợp chất H2N-CH2 -CONH-CH2-CH2-COOH là một đipeptit.
C. Phenylamin có lực bazơ manh hơn metylamin.
D. N-metylmetanamin là một amin bậc 2

Câu 33 ( THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình - lần 2 - 2021 ): Cho 1ml dung dịch CuSO4 vào ống nghiệm. Sau đó nhỏ từ từ 5 giot dung dịch NaOH, lắc đều rồi gạn bỏ dung dịch. Thêm tiếp 1ml dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm, lắc đều thấy trong ống nghiệm có dung dịch màu tím. Chất X có thể là chất nào dưới đây?
A. Gly-Val B. Alanin C. lòng trắng trứng D. Saccarozơ

Câu 34 ( sở GD&ĐT Bình Phước - lần 1 - 2021 ): Cho một ít lòng trắng trứng vào 2 ống nghiệm:
Ống (1): thêm vào một ít nước rồi đun nóng.
Ống (2): thêm vào một ít giấm ăn rồi lắc đều.
Hiện tượng quan sát được ở ống nghiệm (1) và ống nghiệm (2) là
A. (1): xuất hiện kết tủa trắng; (2): thu được dung dịch nhầy
B. Cả hai ống đều thu được dung dịch nhầy
C. Cả hai ống đều xuất hiện kết tua trắng
D. (1): xuất hiện kết tủa trắng; (2): thu được dung dịch trong suốt

Câu 35 ( THPT Triệu Sơn 1 - Thanh Hóa - 2021 ): Cho alanin tác dụng với NaOH, thu được muối X. Công thức của X là
A. H2N-CH2-CH2-COOH B. ClH3N-CH(CH3)-COONa
C. H2N-CH(CH3)-COONa D. ClH3N-CH(CH3)-COOH

Câu 36 ( THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 3 - 2021 ): Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là?
A. (b), (a), (c). B. (a), (b), (c). C. (c), (b), (a). D. (c), (a), (b).

Sưu tầm
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top