• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Các bạn giúp mình bài tập về tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị này với!

mincat

New member
Xu
0
Gọi S là tập các số tự nhiên từ 1 đến 10.
- Tính số tập con có ít hơn 5 phần tử của S.
- Tính số tập con của S có ít hơn 5 phần tử và có chứa số 2.
- Tính số tập con có một số lẻ phần tử của S.
- Tính số tập con của S có chứa ít nhất 3 số chẵn.
 

heo_con

New member
Xu
0
a) tính số tập con có chứa ít hơn 5 phàn tử của S:
- do chứa ít hơn 5 pt tử nên ta chia nhỏ ra thành các trường hợp:
+) tập con chứa 1 pt: có 10 cách
+) tập con chứa 2 pt : là tổ hợp chập 2 của 10: 45 cách
+) tập con chứa 3 pt: 120 cách
+) tập con chứa 4 pt: 210 cách
=> theo quy tắc cộng ta có tất cả : 385 cách
b) tính số tập con của S có ít hơn 5 pt và có chứa số 2:
- tương tự thì ta cũng chia ra các TH:
+) tâp con chứa 1 pt: 1 cách ( vì chỉ có thể chúa 1 số 2)
+) tập con chứa 2 pt: 9 cách ( vì chon pt thứ nhất có 1 cách , pt thứ 2 sẽ có 9 cách -> có 9 cách)
+) tập con chứa 3 pt: 36 cách
+) tập con chứa 4 pt: 84 cách
=> theo quy tắc cộng ta có : 130 cách
- cách 2: ta tính số các tập con có ít hơn 5 pt không chứa số 2.rồi lấy tổng số các tập con chứa ít hơn 5 pt (385) trừ đi số tập con chứa ít hơn 5 pt mà không chứa số 2 cũng sẽ ra kết quả như vậy.
c) tính số tập con chứa 1số lẻ pt của S:
- ta có 5 số lẻ và 5 số chẵn . mà theo bài ra thì tập con phải chứa 1 số lẻ nên ta sẽ có 6 TH:
+) tập con chứa 1 pt: 1 cách
+) --------------- 2pt: sẽ có 5 cách chọn 1 số lẻ và 5 cách chon 5 số chẵn nên theo quy tắc nhân ta sẽ có 25 cách
+) --------------- 3pt: 50 cách
+) --------------- 4pt: 50 cách
+) --------------- 5pt: 25 cách
+)---------------- 6pt: 5 cách
=> có tất cả 160 cách
 

heo_con

New member
Xu
0
d) tính số tập con của S có chứa ít nhất 3 số chẵn:ta chia ra làm 3 trường hợp:
-tập con đó chứa 3 số chẵn :
+) tập con đó chỉ có 3 số chẵn:là tổ hợp chập 3 của 5:10 cách
+) tổ hợp đó chứa 3 số chẵn và 1 số lẻ: có 10 cách để chọn ra 3 số chẵn , có 5 số lẻ nên ta có 5 cách để chọn ra 1 số lẻ -> có 50 cách
+) --------------------------- 2-----: 100 cách
+) --------------------------- 3------: 100 cách
+) --------------------------- 4 -----: 50 cách
+)---------------------------- 5 -----: 10 cách
-> theo quy tắc cộng ta có tất cả 320 cách
* tương tự thì ta tính như vậy với 2 trường hợp còn lại:
- tập con đó chứa 4 số chẵn: có tất cả 160 cách
- tập con đó chứa 5 số chẵn: có tất cả 32 cách
==> tóm lại : theo quy tắc cộng ta có tất cả 512 tập con chứa ít nhất 3 số chẵn .
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Diễn đàn chúng ta đã tích hợp thêm CHAT GPT
  2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top