• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Big Big World

Asaki_No1

Trưởng phòng thể thao
Xu
0
Lời bài hát nè:

I'm a big, big girl
in a big, big world
It's not a big, big thing
if you leave me
but I do, do feel that
I too, too will miss you much
Miss you much...

I can see the first leaf falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
like the way I'm feeling inside

I'm a big, big girl
in a big, big world
It's not a big, big thing
if you leave me
but I do, do feel that
I too, too will miss you much
Miss you much...

Outside it's now raining
and tears are falling from my eyes
Why did it have to happen?

Why did it all have to end?

I'm a big, big girl
in a big, big world
It's not a big big thing
if you leave me
but I do, do feel that
I too, too will miss you much
Miss you much...

I have your arms around me,
warm like fire
but when I open my eyes
you're gone...

I'm a big, big girl
in a big, big world
It's not a big, big thing
if you leave me
but I do, do feel that
I too, too will miss you much
miss you much...

I'm a big, big girl
in a big, big world
It's not a big, big thing
if you leave me
but I do feel
that I will miss you much
miss you much...
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top