• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài tổ hợp- xác suất??

thi3nth4ntuy3t

New member
Xu
0
Bài 1: Để tạo những tín hiệu người ta dùng 5 lá cờ màu khác nhau cắm thành hàng ngang. Mỗi tín hiệu được xác định bởi số lá cờ và thứ tự sắp xếp. Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu tín hiệu đèn nếu ít nhất một lá cờ được dùng?
Bài 2:Sau bữa tiệc mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng.Có tất cả 66 lần bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người?
 

ngphong

New member
Xu
0
Bài 2
giả sử trong phòng có n người
Mỗi ng sẽ bắt tay với n-1 người còn lại
Như vậy có n(n-1) cái bắt tay. Nhưng như vậy mỗi ng lại bắt tay với 1 ng 2 lần
Vậy số lần bắt tay là\[\frac{n(n-1)}{2} \]
Giải pt bậc 2 ta tìm dc n=12
 

hjxhjx

New member
Xu
0
Câu 1:
-) tín hiệu 1 lá cờ có 5 = 5A1 tín hiệu khá nhau.
-) tín hiệu có 2 lá cờ có 5A2 cách tao tín hiệu (chỉnh hợp chập 2 của 5) vì tính cả thứ tự khác nhau.
-).....
-) tín hiệu có 5 lá cờ thì có 5A5 cách.
--> tổng là 5A1 + 5A2 + 5A3 + 5A4 + 5A5 = .....
p/s : @ngphong: mình đã ko đọc kĩ bài của bạn, k để ý chỗ chia 2 :x
 
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Diễn đàn chúng ta đã tích hợp thêm CHAT GPT
  2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top