• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài tập về nguyên, giảm phân, 2 phép lai và AND, ARN

Thach Thao

New member
Xu
0
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN, 2 PHÉP LAI VÀ ADN, ARN


Câu 1:
Muốn xác định kiểu gen của một cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử cần phải làm gì? Giải thích cách làm và lập sơ đồ lai.

Câu 2:
Chức năng của axít ribônuclêic. Sự khác nhau giữa axít ribônuclêic và axít đêoxiribônuclêic.

Câu 3:
Trình bày sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kỳ tế bào. Vẽ hình.

Câu 4:
a. Sự di truyền nhóm máu A, B, AB, O ở người do 3 gen chi phối I(A), I(B), I(o). Viết kiểu gen quy định sự di truyền các nhóm máu trên.

b. Người ta nói: bệnh Đao là bệnh có thể xảy ra ở cả nam và nữ, còn bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là bệnh ít biểu hiện ở nữ, thường biểu hiện ở nam. Vì sao?

Câu 5:
Thành phần kiểu gen đời đầu: 50% AA : 50% Aa. Cho tự thụ phấn liên tiếp 10 thế hệ thành phần kiểu gen dị hợp tử đời I10 như thế nào?

Câu 6:
Trình bày cơ chế phát sinh, hậu quả và cách nhận biết đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 7:
Người ta nhập nội 50 cây cỏ có chỉ số sinh sản /năm là 20 (một cây cỏ cho 20 cây cỏ con trong một năm) để phủ kín một sân vận động 6400m2 với mật độ 1000 cây/m2 thì cần thời gian tối thiểu bao lâu (biết hiệu suất sống của loài cỏ trên là 80%).

Câu 8:
Ở ruồi giấm: 2n=8. Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái nguyên phân một số lần ở vùng sinh sản, rồi chuyển qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín để tạo thành tinh trùng và trứng thì môi trường tế bào cung cấp 2544 nhiễm sắc thể đơn. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125%. Tính số hợp tử tạo thành và hiệu suất thụ tinh của trứng.(Biết số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái nhiều hơn số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực).

Câu 9:
Phân tích một đoạn mARN thu được kết quả: 10% Ađênin ; 20% Guanin; 30% Xitozin và 1500 đơn phân nuclêôtit.

a. Tính tỷ lệ phần trăm Timin trong gen tổng hợp mARN trên.

b. Gen trên có bao nhiêu liên kết hidro?

Câu 10:
Cho hai giống thuần chủng hạt tròn, màu trắng và hạt dài, màu đỏ lai với nhau được F1 đồng loạt hạt tròn màu hồng. Cho các cây F1 tự thụ thu đựợc 2012 hạt với 3 kiểu hình. Tính số hạt mỗi lọai kiểu hình. (Cho biết mỗi tính trạng do một nhân tố di truyền quy định).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thach Thao

New member
Xu
0
Câu 11: Sự biến đổi về mặt hoá học của thức ăn gluxit ở ruột non?

Câu 12: Phân tích những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức phận của dẫn khí vào phổi.

Câu 13: Tại sao nói đồng hoá và dị hoá là hai quá trình mâu thuẫn nhưng cùng thống nhất với nhau trong cùng một cơ thể sống?

Câu 14: Quá trình đông máu xảy ra như thế nào?

Câu 15: Tại sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể sống?

Câu 16: Ở vịt nhà có bộ NST 2n = 80. Một nhóm tế bào sinh dưỡng của vịt đang ở kỳ sau của quá trình nguyên phân. Hãy xác định số NST đơn, NST kép, tâm động, cromatit có trong mỗi tế bào?

Câu 17: Khi cho lai 2 thứ lúa chín muộn và chín sớm với nhau người ta thu được toàn lúa chín sớm. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được 256 cây lúa chín muộn và 769 cây lúa chín sớm.

a. Giải thích kết quả trên. Viết sơ đồ lai từ P - F2.

b. Cho cây lúa F1 giao phấn với một cây lúa khác ở đời sau thu được tỉ lệ 50% chín muộn : 50% chín sớm. Hãy xác định kiểu gen của cây lúa đem lai với cây F1.

(Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ đều xảy ra bình thường)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

contimthep

New member
Xu
0
ủa seo cậu học nhanh thế bọn tớ đã học đến cái nì đâu
mí kả là theo tớ thì tốt nhứt bạn nên giảng cho bọn tớ hỉu trước khi post bài lên nhé
có thế thì bài của bạn mí nhanh chóng có thể pá xong dc
đó là ý kiến của tớ thui
còn ý kiến mọi người thế nào
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top