• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài giảng hóa học 10.

ong noi loc

New member
Xu
26
Bài : Đồng vị , nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình.

https://diendankienthuc.net/diendan...yen-tu-khoi-va-nguyen-tu-khoi-trung-binh.html

Bài : Sự chuyển động của electron và obitan nguyên tử.

https://diendankienthuc.net/diendan...huyen-dong-cua-electron-obitan-nguyen-tu.html

Bài : Lớp và phân lớp electron.

https://diendankienthuc.net/diendan/hoa-hoc-10/28781-hoa-hoc-10-bai-6-lop-va-phan-lop-electron.html

Bài Năng lượng của các electron trong nguyên tử và cấu hình electron.
I.
https://diendankienthuc.net/diendan/hoa-hoc-10/98187-hoa-10-bai-nang-luong-cua-cac-electron-trong-nguyen-tu-cau-hinh-
electron.html

II.
https://diendankienthuc.net/diendan...ectron-trong-nguyen-tu-cau-hinh-electron.html

Bài : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

https://diendankienthuc.net/diendan...bai-bang-tuan-hoan-cac-nguyen-to-hoa-hoc.html

Bài : Sự biến đổi cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố.

https://diendankienthuc.net/diendan...electron-nguyen-tu-cac-nguyen-to-hoa-hoc.html

Bài : Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học.
I.
https://diendankienthuc.net/diendan...i-luong-vat-li-cua-cac-nguyen-to-hoa-hoc.html
II
https://diendankienthuc.net/diendan...i-luong-vat-li-cua-cac-nguyen-to-hoa-hoc.html

Bài : Sự biến đổi tính kim loại tính phi kim của các nguyên tố hóa học.
I.
https://diendankienthuc.net/diendan...i-tinh-phi-kim-cua-cac-nguyen-to-hoa-hoc.html
II.
https://diendankienthuc.net/diendan...i-tinh-phi-kim-cua-cac-nguyen-to-hoa-hoc.html

Bài : Ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

https://diendankienthuc.net/diendan/hoa-hoc-10/98698-hoa-10-bai-su-bien-tinh-kim-loai-tinh-phi-kim-cua-cac-nguyen-to-hoa-hoc.html


Bài : Khái niệm về liên kết hóa học , liên kết ion.
I.
https://diendankienthuc.net/diendan...ai-niem-ve-lien-ket-hoa-hoc-lien-ket-ion.html
II.
https://diendankienthuc.net/diendan...ai-niem-ve-lien-ket-hoa-hoc-lien-ket-ion.html

Bài : Liên kết cộng hóa trị.
I.
https://diendankienthuc.net/diendan/hoa-hoc-10/98829-hoa-10-bai-lien-ket-cong-hoa-tri.html
II.
https://diendankienthuc.net/diendan/hoa-hoc-10/98831-hoa-10-bai-lien-ket-cong-hoa-tri.html

Bài : Sự hình thành các liên kết đơn , liên kết đôi và liên kết ba.
I.
https://diendankienthuc.net/diendan...tan-nguyen-tu-su-hinh-thanh-cac-lien-ket.html
II.
https://diendankienthuc.net/diendan...tan-nguyen-tu-su-hinh-thanh-cac-lien-ket.html

Bài : Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.

https://diendankienthuc.net/diendan...-bai-tinh-the-nguyen-tu-tinh-the-phan-tu.html

Bài : Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học.

https://diendankienthuc.net/diendan...-bai-hieu-do-am-dien-va-lien-ket-hoa-hoc.html

Bài : Hóa trị và số oxihoa.

https://diendankienthuc.net/diendan...-bai-hieu-do-am-dien-va-lien-ket-hoa-hoc.html

Bài : Liên kết kim loại.

https://diendankienthuc.net/diendan/hoa-hoc-10/99157-hoa-10-bai-lien-ket-kim-loai.html

Bài : Phản ứng oxihoa khử .
I
https://diendankienthuc.net/diendan/hoa-hoc-10/99158-hoa-10-bai-phan-ung-oxihoa-khu.html
II
https://diendankienthuc.net/diendan/hoa-hoc-10/99159-hoa-10-bai-phan-ung-oxi-hoa-khu.html
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top