• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

2 bài khó về Cacbon

dangtrinhlvl

New member
Xu
0
Bài 1 Cho 37,95g hh MgCO3 và RCO3 vào 100ml dd H2SO4 l thấy 1,12l CO2 (đkc), đ A và rắn B. Cô cạn A thu đc 4g muối khan. NUng rắn B đến khối lượng ko đổi thì thu đc chất rắn B1 và 4,48l CO2 (đkc). biết trong hh đầu, tỉ lệ mol RCO3:MgCO3 = 3:2
a) nồng độ mol của đ H2SO4?
b) m chất rắn B?
c) m rắn B1?
d) tìm nguyên tố R
Bài 2 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m g Fe2O3 nung nóng. Sau 1 thời gian thu đc 6,96g hh rắn X. CHo X td hết với đ HNO3 0,1M (đủ) thu đc đ Y và 2,24l hh khí Z gồm NO và NO2 (đkc) có tỉ khối hơi so với hidro là 21,8
a) tìm m?
b) V dd HNO3?
c) nồng độ mol dd Y?
d) cô cạn Y thu đc ? g muối
 

cacodemon1812

New member
Xu
0
Bài 1
a.
Nung rắn B đến khối lượng ko đổi thì thu đc chất rắn B1 và 4,48l \[CO_2 \](đkc) => Lựơng \[H_2SO_4\] đưa vào phản ứng hết tạo khí \[CO_2\]
=> \[nH_2SO_4 = nCO_2 = 1.12/22.4 = 0.05 mol\]
=> \[Cm(H_2SO_4) = 0.5 M\]

b.
Khối lượng muối cacbonat tác ra khi phản ứng với \[H_2SO_4\] là:
m muối = mkhan -\[ mSO_4^{2-} + mCO_3^{2-}\]
= 4 - 0.05*96 + 0.05*60 = 2.2
ta có mB = mhh - muối = 37.95 - 2.2 = 35.75 g

c.
mB1 = mB - \[mCO_2\] = 35.75 - 4.48/22.4 *44 = 26.95 g

d.
\[nMgCO_3 = 2a; nRCO_3 = 3a\]
=> 84*2a + (R + 60)*3a = 37.95 (1)
Tổng số mol \[CO_2\] sinh ra qua các quá trình bằng số mol \[CO_3^{2-}\] có trong hh
=> 2a + 3a = (1.12 + 4.48)/22.4 = 0.25 => a = 0.05 mol
Thay vào (1) => R = 137 => R là Ba


Bài 2

\[nNO = 0.015 mol\]
\[nNO_2 = 0.085 mol\]

Ta có: Quy đổi hh rắn X về Fe và O
ta có: nFe =a ; nO = b
tổng số e mà \[ N^{+5}\] nhận \[= 3nNO + nNO_2 = 0.13 mol\]
\[Fe --> Fe^{+3} + 3e\]
\[O + 2e --> O^{-2}\]
Ta có hệ:
56a + 16b = 6.96
3a - 2b = 0.13
a = 0.1 ; b = 0.085
=> m = 0.1/2 * 160 = 8 g
tổng e KL cho = 0.13 + 0.085*2 = 0.3 mol = 3nFe
=> sắt chuyển hết về \[Fe^{+3} \]
=>\[ nHNO_3\] = 3nFe + nkhi = 0.3 + 0.1 = 0.4 mol
( cũng có thể tính theo số e cho và nhận \[nHNO_3\] = ne KL cho + \[nNO + nNO_2\])

\[=> VHNO_3 = 0.4/0.1 = 4l\]
\[=> [Fe(NO_3)_3] = 0.1/4 = 0.025 M\]
=> m muối = 0.1*242 = 24.2 g[
 

conngan23

New member
Xu
0
@h2y3 : sao bạn biết bạn dangtrinhlvl không có đầu tư thời gian, bài đó có thể dễ với bạn cũng vì bạn đã làm qua rồi nhưng cũng có thể mới học hoặc làm với bạn ấy thì sao?
Mình nghĩ bạn mới là người ko đầu tư thời gian giúp bạn ấy đó!
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top