• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
  - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

phương trình

 1. Kina Ngaan

  Bài toán về hàm đặc trưng

  Hàm đặc trưng của hàm số là một trong dạng toán hàm số khó. Đây có thể là một kỹ năng giải toán hàm số khi nhìn ra hàm đặc trưng. Dưới đây là một các bài toán tạo cho bạn một kỹ năng làm bài. Câu 1: Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để...
 2. bông tuyết hồng

  pp bảo toàn e,giúp mình

  Bài 1: Cho hh X gồm Fe,Cu vs tỉ lệ % KL là 4:6. Hòa tan m gam X bằngđung dịch HNO3 thu đc 0,448lit NO(sp khử duy nhất) ,dung dịch Y và có 0,65m gam Kim loại k tan. Khối lượng muối khan trong dung dịch X là ? (đáp án 5,4g) Bài 2: Cho m gam hh gồm Fe2O3,CuO,MgO,FeO và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4...
 3. Thandieu2

  Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn

  https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/Chuyendeptbachai.pdf Một số quy tắc, phép biến đổi : - Quy tắc nhân, chia đa thức. - Hằng đẳng thức đáng nhớ. - Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. - Phương pháp quy đồng mẫu thức của hai hay nhiều phân thức. Các phép tính cộng, trừ...
 4. Thandieu2

  Hình 12: Bài 3: Phương trình đường thẳng

  Toán 12 - Chương III - Bài 3. Phương trình đường thẳng[/TD] 1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và có vectơ chỉ phương (h.66). Vì nên ta phải có . Ta biết rằng điều kiện cần và đủ để điểm nằm...
 5. Thandieu2

  Hình 12: Bài 2: Phương trình mặt phẳng

  Toán 12- Nâng Cao - Chương III - Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG §2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 1. Phương trình mặt phẳng Vectơ ≠ 0 gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) nếu giá của vuông góc với mặt phẳng (α). Rõ ràng nếu là vectơ pháp tuyến của mp(α) thì k (k ≠ 0) cũng là vectơ pháp tuyến...
 6. Thandieu2

  Hình 10: Bài 2: Phương trình tham số của đường thẳng

  Toán 10- Nâng Cao - Chương 3 - BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Trên hình 70, vectơ khác , có giá là đường thẳng Δ; vectơ khác , có giá song song với Δ. Khi đó ta gọi , là các vectơ chỉ phương của...
 7. Thandieu2

  Hình 10: Chương 3. Bài 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng

  Toán 10- Nâng Cao - Chương 3 - BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Bằng cách đưa vào mặt phẳng một hệ trục tọa độ, mỗi vectơ, mỗi điểm trên mặt phẳng đó đều được xác định bởi tọa độ của nó. Khi đó chúng ta có thể chuyển nhiều bài toán...
 8. Thandieu2

  Chuyên đề hệ phương trình

  CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH - BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH - GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH - HE PHUONG TRINH https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/hephuongtrinh.pdf Nguồn: Sưu tầm
 9. Thandieu2

  Chuyên đề: Phương trình và bất phương trình

  CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH - BÀI GIẢNG PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ https://server1.vnkienthuc.com/files/4/MON_TOAN/PTvaBPT.pdf Nguồn: Sưu tầm
 10. Spider_man

  Bài tập Tích có hướng của 2 vecto - phương trình mặt cầu trong không gian

  Bài 1: Cho họ đường cong (\[S_{m}\]) có phương trình \[x^{2}+y^{2}+z^{2}-2mx-2my-2(m+1)z+1=0\] a. Tìm m để (\[S_{m}\]) là mặt cầu. b. Tìm m để mặt cầu (\[S_{m}\]) có bán kính \[R=\sqrt{5}\]
 11. Thandieu2

  Đại 8: Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 4: BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối: Giá trị tuyệt đối của số a kí hiệu là |a|, được định nghĩa như sau: _______a khi \[a\geq 0\] |a| = _______- a khi \[a<0\] 2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị...
 12. Thandieu2

  Đại 8. Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 3. BÀI 6: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Bước 1: Lập phương trình - Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số - Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết -...
 13. Thandieu2

  Đại 8. Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 3. BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Điều kiện xác định (ĐKXĐ) của một phương trình ĐKXĐ của một phương trình (có chứa mẫu) là tập hợp các giá trị của biến làm cho các mẫu thức trong phương trình đều khác 0 Ví dụ: Tìm ĐKXĐ của phương trình: ĐKXĐ của...
 14. Thandieu2

  Đại 8: Bài 4: Phương trình tích

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 3. BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH TÍCH I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tính chất cơ bản của phép nhân: Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì tích đó bằng 0. Ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0 2. Dạng tổng quát của phương trình tích và cách...
 15. Thandieu2

  Đại 8: Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 3: BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0 I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Các bước biến đổi cơ bản đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0 Bước 1: Quy đồng mẫu hai vế và bỏ mẫu (nếu có0 Bước 2: Khai triển và bỏ dấu ngoặc (nếu có) Bước 3: Chuyển vế các hạng tử (Các hạng...
 16. Thandieu2

  Đại 8. Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 3. BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hai quy tắc biến đổi phương trình a) Quy tắc chuyển vế: Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu của hạng tử đó VD: \[a + b = c \Leftrightarrow a = c -...
 17. Thandieu2

  Đại 8: Chương 3. Bài 1: Mở đầu về phương trình

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BÀI 1: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phương trình một ẩn - Giả sử A(x) là một biểu thức chứa một biến x. Nếu thay x bởi một giá trj x = x0 rồi thực hiện phép tính trong biểu thức thì giá trị A(x0) được gọi là giá trị của biểu...
 18. Thandieu2

  Đại 9: Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  ĐẠI SỐ 9: CHƯƠNG 4: BÀI 8: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: Bước 1: Lập phương trình: B1: Chọn ẩn số, đặt điều kiện cho ẩn số có nghĩa B2: Dùng ẩn số và các số đã biết tìm các thừa số chưa biết cần thiết Bước...
 19. Thandieu2

  Đại 9: Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 4. BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN - Một số phương trình có dạng đặc biệt như: phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn ở mẫu thức, một vài dạng phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích hoặc giải được nhờ đặt ẩn số...
 20. Thandieu2

  Đại 9: Bài 6: Hệ thức vi-et và ứng dụng

  ĐẠI SỐ 9. CHƯƠNG 4. BÀI 6: HỆ THỨC VI - ÉT VÀ ỨNG DỤNG I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hệ thức vi - ét a) Hệ thức vi-ét: Nếu x1; x2 là nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a khác 0) thì: \[\begin{cases} x_1+x_2= -\frac{b}{a} \\ x_1.x_2= \frac{c}{a}\end{cases}\] b) Áp dụng để tính nhẩm nghiệm...
Top