kinh tế

 1. Chien Tong

  Biển Đông với Thiên nhiên kinh tế xã hội Việt Nam

  Ảnh hưởng của Biển Đông đối với thiên nhiên VN: - Khí hậu: nhờ có Biển Đông, khí hậu nước ta mang đặc tính khí hậu hải dương, điều hòa (giảm tính khắc nghiệt do có mưa, giảm độ lục địa ở phía Tây). Biển Đông trong trái tim người Việt Nam - Địa hình và hệ sinh thái vùng ven biển: ° Địa...
 2. Chien Tong

  Địa hình đồi núi và thuận lợi và khó khăn

  Với địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nước ta có những thuận lợi và khó khăn nhất địn, chúng ta cùng phân tích: Địa hình đồi núi khó phát triển giao thông *Thế mạnh: - Khoáng sản: Khu vực đồi núi tập trung nhiều loại khoáng sản có nguồn gốc nội sinh như đồng, chì, thiếc, sắt...
 3. Hide Nguyễn

  Dịch chuyển lợi nhuận Đông - Tây hay là giáo dục với kinh tế toàn cầu ?

  Trong suốt bốn trăm năm qua, đã có sự dịch chuyển “tài nguyên” từ các nước phương đông sang các nước phương tây. Điều đó xảy ra khi các nước phương tây xâm lăng và khai thác tài nguyên của các nước phương đông yếu hơn, Lịch sử gọi đó là “chính sách thực dân”. Bây giờ có một dịch chuyển khác về...
 4. Đ

  Nguyên tắc cơ bản về quản lý kế toán

  I. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 1. Lập chứng từ kế toán - Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính. - Chứng từ kế toán được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời...
 5. Đ

  Kiến thức tài chính, kinh tế cơ bản

  Trên thực tế người ta thường sử dụng một số hệ số sau để đánh giá hiệu quả sinh lợi của doanh nghiệp: hệ số tổng lợi nhuận; hệ số lợi nhuận hoạt động; hệ số lợi nhuận ròng; hệ số thu nhập trên vốn cổ phần; và hệ số thu nhập trên đầu tư. Hệ số tổng lợi nhuận cho biết mức độ hiệu quả khi sử...
 6. rubi_mos2002

  Không đủ thông minh để giàu có?

  Chỉ số IQ trung bình thấp hơn ở những nước nghèo hơn. Tại sao? Trong cuốn sách IQ and Global Inequality năm 2006, các chuyên gia về trí thông minh Richard Lynn và Tatu Vanhanen thông báo rằng chỉ số IQ trung bình ở Anh là 100, người Mĩ có IQ trung bình là 98. Người ở cộng hoà Trung Phi, Mali và...
 7. Tongthieugia

  Ôn tập - phần 6: Chuyên đề địa lý kinh tế

  I. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ * Nắm được - Hiểu dược sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). - Trình bày được các thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta trong thời kì Đổi mới...
 8. Tongthieugia

  Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam

  MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 1. Mục tiêu tổng quát Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt...
 9. Tongthieugia

  Sự phát triển kinh tế tại duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam

  PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VIỆT NAM Đặc trưng nổi bật của vùng là kinh tế lúa nước gắn với quần cư nông nghiệp ở đồng bằng; kinh tế nương rẫy và khai thác lâm sản với quần cư miền núi; kinh tế đánh bắt hải sản với quần cư ven biển; kinh tế thương mại sản xuất tiểu thủ công...
 10. Thandieu2

  Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

  NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT. 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp a. Mục đích Để bù đắp những thiệt hại trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khôi phục địa vị của Pháp trong thế giới tư bản, chính...
 11. Trang Dimple

  Chia Sẻ Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX) -Sử 10 - vnkienthuc.com

  Sau khi đánh bại các vương triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, thành lập nhà Nguyễn. Trong 50 năm đầu thống trị, nửa đầu thế kỷ XVIII tình hình đất nước ta đã thay đổi như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 25 Lịch Sử lớp 10 -BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU...
 12. Tongthieugia

  Địa lí 10 CB - Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

  CHƯƠNG VI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ Sự phát triển kinh tế của một lãnh thổ dựa trên các nguồn lực nào? Vai trò của các nguồn lực đó đối với sự phát triển kinh tế- xã hội ra sao? Cơ cấu của nền kinh tế được xác định gồm các thành phần nào?... Đó là các vấn đề chúng ta cần tìm hiểu trong bài học hôm...
 13. Tongthieugia

  Box địa chúc mừng năm mới toàn diễn đàn

  BOX ĐỊA LÍ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TOÀN DIỄN ĐÀN KIẾN THỨC Năm mới 2013, đầu tiên ta xin chúc ta - Tongthieugia sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi vạn sự như ý. Năm mới có nhiều bước tiến vững vàng hơn. Chúc BQT diễn đàn admin But Chì, Huy Nam một năm mới an khang thịnh vượng, diễn đàn càng ngày...
 14. Thandieu2

  Tại sao nước ta đặt ra vấn đề đổi mới kinh tế xã hội?

  TẠI SAO NƯỚC TA ĐẶT RA VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI KINH TẾ XÃ HỘI? TẠI SAO NƯỚC TA ĐẶT RA VẪN ĐỀ ĐỔI MỚI KT - XH - Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, nền kinh tế nước ta chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và lại đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu. - Bối cảnh trong nước và quốc tế cuối thập kỷ 70...
 15. Tongthieugia

  Địa lí 7 - Bài 55: Kinh tế Châu Âu

  Địa lí 7 - Bài 55: Kinh tế Châu Âu Địa 7 - Bài 55: Kinh tế Châu Âu Bài 55: KINH TẾ CHÂU ÂU I. Nông nghiệp: - Tiên tiến đạt hiệu quả cao - Hình thức tổ chức: + Hộ gia đình: đa canh + Trang trại: chuyên moan hóa - NN phát triển trình độ cao, áp dụng KHKT - Chăn nuôi tỷ trọng cao hơn trồng trọt +...
 16. Hide Nguyễn

  Nữ sinh tâm tình với nhà tuyển dụng

  Nữ sinh tâm tình với nhà tuyển dụng Tôi – một con bé 21 tuổi, chập chứng bước vào đời bằng vồn kiến thức ít ỏi trong nhà trường. Tập đi những bước đầu tiên, nhẹ, ngắn thôi nhưng ngã thì cũng đau đớn lắm đấy. Khóa chúng tôi có hơn 100 sinh viên chia ra thành các chuyên ngành học khác nhau. Đứa...
 17. H

  Thực trạng và một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân

  Thực trạng và một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân Hiện nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đây là thời kỳ chuyển tiếp từ nền kinh tế cũ lạc hậu lên nền kinh tế mới xây dựng công hữu. Do đó đòi hỏi cần phải tập trung phát triển nền kinh tế...
 18. H

  Phân tích Lực lượng sản xuất qua ba PTSX trước chủ nghĩa tư bản

  Phân tích Lực lượng sản xuất qua ba PTSX trước chủ nghĩa tư bản Xã hội loài người đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử xây dựng và phát triển. Kể từ xuất hiện, loài người với khả năng lao động sáng tạo của mình đã dần chinh phục tự nhiên và dần dần làm chủ thế giới.Ngày nay chúng...
 19. H

  Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

  CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Cạnh tranh là một trong những qui luật của nền kinh tế thị trường. Khi thực hiện chuyển đổi nền kinh tế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp nhận những qui luật của nền kinh tế thị trường trong đó có qui luật cạnh...
 20. H

  Thách thức và cơ hội của việt nam khi nhập wto

  THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CỦA VIỆT NAM KHI NHẬP WTO Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa đang bao trùm cả thế giới, Khi toàn cầu hóa về nền kinh tế đang trở thành một xu hướng khách quan thì yêu cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế càng trở nên cấp bách.Toàn cầu hóa đòi hỏi mỗi nước phải liên kết với các quốc...
Top