kinh tế

  1. H

    Lý luận đầu tư nước ngoài

    LÝ LUẬN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của sự toàn cầu hoá, hứa hẹn nhiều biến chuyển. Những ảnh hưởng ngày càng lan rộng của các công ty đa quốc gia cùng với phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ đã thúc đẩy cả xã hội cùng chạy đua trên con đường phát...
  2. H

    Sự vận dụng quy luật giá trị

    Mọi người có thể nói giúp em một số ý để làm bài tiểu luận được không ạ. Bài tiểu luận về " sự vận dụng của quy luật giá trị trong việc phân phối các nguồn lực kinh tế và sự hình thành quản lý giá cả của nước ta hiện nay " Em cảm ơn nhiều ạ.
Top