• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Nội dung mới nhất bởi thayhop44

 1. T

  Cho tam giác ABC cố định có trực tâm H, vẽ hình thoi BDCE, từ D và E vẽ các đường thẳng

  Cho tam giác ABC cố định có trực tâm H, vẽ hình thoi BDCE, từ D và E vẽ các đường thẳng này cắt nhau tại M. Tìm quỹ tích của M.
 2. T

  lực ma sát lớp 10

  Một vật khối lượng 200g được kéo nằm trên mặt sàn nằm ngang với gia tốc 1m/s2. Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0.02. Tính lực ma sát giữa vật và mặt sàn
 3. T

  Xác tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng

  không.. có số 2 luôn đấy
 4. T

  Xác tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng

  Xác tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng A={2;4;;9;16;25;36} giúp mình với gấp lắm!
 5. T

  [lý 10]Xác định v1,v2 chuyển động thẳng

  Một người đi xe máy từ A tới B cách 45km. Trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1. nửa thời gian sau đi với vận tốc v2=2/3v1. Xác định v1, v2 biết sau 1h30ph người đó đến B.
 6. T

  [lý 10]Tính vận tốc trng bình

  Một ôtô đi từ A đến B. Đầu chặng ô tô đi 1/4 tổng thời gian với v=50km/h. Giữa chặn ô tô đi 1/2 thời gian với v=40km/h. Cuối chặng ô tô đi 1/4 tổng thời gian với v=20km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô. [gấp]
 7. T

  Xác định công thức của oxit sắt

  Khử hoàn toàn 26g bột oxit Sắt nguyên chất bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn giảm 4,8g. Xác định công thức của oxit sắt đã dùng.
 8. T

  tìm công thưc đơn giản của phân tử

  Đốt cháy hoàn toànm gam chất A cần dùng hết 5,824 dm3 O2 (đktc). Sản phẩm có CO2 và HO được chia đôi. Phần 1 cho đi qua PO thấy lượng tăng 1,8g. Phần 2 cho đi qua CaO thấy lượng CaO tăng 5,32g. Tìm m và cong thức đơn giản A. Tìm công thức phân tử A và biết A ở thể khí (đk thường) có số C<=4.
 9. T

  Trường hợp biết PTK. Tìm được CTHH đúng

  ngắn gọn quá zậy e không hiểu rõ..:)
 10. T

  Trường hợp biết PTK. Tìm được CTHH đúng

  Đốt cháy hoàn toàn 7,5g hiđrôcacbon A ta thu được 22g CO2 và 13,5g H2O. Biết tỉ khối hơi so với hiđrô bằng 15. Lập công thức phân tử của A.
 11. T

  Trường hợp biết PTK. Tìm được CTHH đơn giản

  Đôt cháy hoàn toàn 13,6g hợp chất A thì thu được 25,6g SO2 và 7,2g H2O. Xác định công thức của A.
 12. T

  Lập CTHH dựa vào cấu tạo nguyên tử

  cảm ơn miss nhiều nhiều nhưng miss có thể giúp mình giải thích cách biện luận được khôq??
 13. T

  Lập CTHH dựa vào cấu tạo nguyên tử (B2)

  Tổng số hạt trong hợp chất AB2=64. Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8. Viết công thức phân tử hợp chất trên.
 14. T

  Lập CTHH dựa vào cấu tạo nguyên tử

  Nguyên tử A có n-p=1, nguyên tử B có n'=p'. Trong phân tử AyB có tổng số proton là 30, khối lượng của nguyên tố A chiếm 74,19%. Tím tên của nguyên tử A,B và viết CTHH của hợp chất AyB? Viết PTHH xày ra khi cho AyB vào nước rồi bơm từ từ khí CO2 vào dung dịch thu được. [Giúp mình giải bài này...
Top