• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

XĐ CT phân tử của A?

Giang YLPT

New member
Xu
0
Cho 30,4 g hh gồm glixerol và 1 ancol A đơn chức PƯ vs Na dư thu đc 8,96 lít H2 ( đktc )
Nếu cho 1 lượng hh như trên tác dụng vs Cu(OH)2 thì hòa tan đc 9,8 g
a, XĐ CT phân tử của A.
b, Đun nóng A vs metanol có H2SO4 đun nóng thì đc bao nhiêu gam ete oxit? Viết PTHH
Biết các PƯ xảy ra hoàn toàn:90:​
 

Quách Anh Tuấn

New member
Xu
0
\[ROH + Na ----> RONa + 1/2 H_2\]

ta chỉ tính số mol của ROH dựa trên đề bài đã cho glixerol
n glixerol = 0.2 mol
---> n ROH= 0.2mol
---> M ROH = 60 gam/mol
\[C_3H_7OH\]
 

conngan23

New member
Xu
0
ta chỉ tính số mol của ROH dựa trên đề bài đã cho glixerol
n glixerol = 0.2 mol
---> n ROH= 0.2mol
---> M ROH = 60 gam/mol
Em thắc mắc ko hiểu, tại sao số mol của glixerol là 0,2 mol vì theo em nghĩ thì: hoà tan được 9,8g khi tác dụng với Cu(OH)[SUB]2[/SUB] thì 9,8g đó là khối lượng của glixerol
Ta có: m[SUB]glixerol[/SUB] = 9,8 và M[SUB]glixerol[/SUB] = 92 => n[SUB]glixerol[/SUB] = 49/460 gần bằng 0,1 mol mà!
Ta có: 0,1 mol glixerol thì có 0,15 mol H[SUB]2[/SUB] vì:
C[SUB]3[/SUB]H[SUB]8[/SUB]O[SUB]3[/SUB] + 3Na -> C[SUB]3[/SUB]H[SUB]5[SUB](ONa)[/SUB]3[/SUB] + 3/2 H[SUB]2[/SUB].
Ta có: khối lượng của ROH = 30,4 - 9,8 = 20,6g (1).
Ta có: số mol ROH = 2 số mol H[SUB]2[/SUB] sinh ra trong ROH tác dụng với Na = 2 . (0,4 - 0,15) = 0,5 (2)
(1) và (2) => M[SUB]ROH[/SUB]=41,2 => gần đúng là C2H5OH
 

Giang YLPT

New member
Xu
0
đồng ý vs ý kiến của conngan23!!
lẻ quá nên mới hỏi mọi người
đúng thì phải là n glixerol=0,2 nhưng tính lại lẻ quá
Em thắc mắc ko hiểu, tại sao số mol của glixerol là 0,2 mol vì theo em nghĩ thì: hoà tan được 9,8g khi tác dụng với Cu(OH)[SUB]2[/SUB] thì 9,8g đó là khối lượng của glixerol
Ta có: m[SUB]glixerol[/SUB] = 9,8 và M[SUB]glixerol[/SUB] = 92 => n[SUB]glixerol[/SUB] = 49/460 gần bằng 0,1 mol mà!
Ta có: 0,1 mol glixerol thì có 0,15 mol H[SUB]2[/SUB] vì:
C[SUB]3[/SUB]H[SUB]8[/SUB]O[SUB]3[/SUB] + 3Na -> C[SUB]3[/SUB]H[SUB]5[SUB](ONa)[/SUB]3[/SUB] + 3/2 H[SUB]2[/SUB].
Ta có: khối lượng của ROH = 30,4 - 9,8 = 20,6g (1).
Ta có: số mol ROH = 2 số mol H[SUB]2[/SUB] sinh ra trong ROH tác dụng với Na = 2 . (0,4 - 0,15) = 0,5 (2)
(1) và (2) => M[SUB]ROH[/SUB]=41,2 => gần đúng là C2H5OH
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Bình luận mới

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top