• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Viết lại câu

conan_sea

New member
Xu
0
Thử sức với mấy câu này nhé.

Exercise 1 (week 1):
Viết lại câu bắt đầu bằng từ gợi ý, giữ nguyên nghĩa của câu.
1. We couldn’t have managed without my father’s money.
->If it................
2. I had only just put the phone down when the boss rang back.
-> Hardly.........
3. It was Walter Raleigh who introduced potatoes and tobacco into England.
-> The English owe..........
4. “If my members agree to that, I’ll be very surprised,” said the union delegate.
-> The union delegate observed that...........
5. While I strongly disapprove of your behavior, I will help you this time.
->Despite my...........
6. I’m sorry I missed Professor Baker’s lecture.
-> I’m sorry not............
7. We may not be able to give the concert.
-> The concert.......
8. I was not surprised to hear that Harry had failed his driving test.
->It came......
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top