• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Vật lý 6 bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
93
VẬT LÝ 6 BÀI 2: ĐO ĐỘ DÀI (TIẾP THEO)

A. Kiến thức cơ bản


Cách đo độ dài:


- Ước lượng độ dài vật cần đo để sử dụng thước đo có GHĐ và ĐCNN thích hợp.
- Đặt thước đúng quy cách (đặt dọc theo vật cần đo, một đầu của vật phải trùng với vạch số 0 của thước).
- Đặt mắt đúng quy định hướng nhìn vuông góc với cạnh của thước ở đầu kia của vật.
- Đọc và ghi kết quả (đọc theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật).

B. Câu hỏi trắc nghiệm:


Câu 11: Để đo chiều dài cuốn sách Vật lý 6, ba bạn Ngốc, Xít, Mít cùng dung một cây thước, nhưng lại đo được 3 giá trị khác nhau như sau:
Ngốc: 24 cm
Mít: 24,1 cm
Xít: 24,5 cm
Thước đo trên có ĐCNN:
A. 1 mm
B. 1 cm
C. 0,5 cm
D. 0,5 mm


Câu 12: Để đo kích thước của một thửa ruộng, dung thước nào sau đây là hợp lý nhất:


A. Thước thẳng có GHĐ 1m; ĐCNN 1 cm
B. Thước thẳng có GHĐ 1,5 m; ĐCNN 10 cm
C. Thước cuộn có GHĐ 30 m; ĐCNN 10 cm
D. Thước xếp có GHĐ 2m; ĐCNN 1 cm


Câu 13: Nói về quy tắc đặt thước để đo chiều dài của cây bút chì, ba bạn Ngốc, Xít, Mít phát biểu:


Ngốc: Không cần thiết phải đặt thước dọc theo chiều dài của bút chì.

Xít: Đặt thước theo chiều dài của bút chì, nhưng không nhất thiết phải đặt một đầu ngang với vạch số 0 của thước.
Mít: Phải đặt thước dọc theo chiều dài của cây bút chì và một đầu của bút phải ngang với vạch số 0 của thước.

A. Chỉ có Ngốc đúng
B. Chỉ có Xít đúng
C. Chỉ có Xít đúng
D. Xít và Mít cùng đúng


Câu 14: Câu nào sau đây đúng khi nói về quy tắc đặt mắt đọc kết quả đo.


A. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải
B. Đặt mắt nhìn theo hướng sang trái.
C. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh của thước tại đầu kia của một vật.
D. Đặt mắt như thế nào là tùy ý.


Câu 15. Để đo bề dày của một trang sách vật lý 6, người ta đo bề dày của cả cuốn sách (trừ bìa) rồi sau đó…Biết sách dày 98 trang.


A. Chia cho 98
B. Chia cho 49
C. Chia cho 50
D. Chia cho 100


Câu 16: Một người dùng thước thẳng có ĐCNN là 0,5 cm để đo chiều dài của cuốn sách giáo khoa Vật lý 6. Trong các kết quả ghi dưới đây, kết quả nào là đúng?


A. 23,75 cm
B. 24,25 cm
C. 24 cm
D. 24,15 cm

Câu 17: Dùng một sợi chỉ quấn đều 20 vòng lên than bút chì (mỗi vòng sát nhau và không chồng chéo lên nhau). Dùng thước thẳng đo chiều dài phần được quấn lên (trên thân cây bút chì) ta được trị số là 0,5 cm. Đường kính của sợi chỉ là:


A. 0,25 cm
B. 0,025 cm
C. 0,0025 cm
D. 0,25 mm


Câu 18: Dùng thước thẳng để đo chiều dài sợi chỉ nói trên, ta được số đo 25 cm, chu vi cây bút chì là:


A. 1,25 cm
B. 2,5 cm
C. 0,125 cm
D. 125 mm


Câu 19: Trong phép đo độ dài của một vật, có 5 sai số thường gặp sau đây:


(I). Thước không thật thẳng.
(II). Vạch chia không đều.
(III). Đặt thước không dọc theo chiều dài của vật.
(IV). Đặt mắt nhìn lệch.
(V). Một đầu của vật không đúng vạch số 0 của thước.


Sai số mà người đo có thể khắc phục được là:


A. (I) và (II)
B. (III); (IV) và (V)
C. (I), (III); (IV) và (V)
D. Cả 5 sai số người đo đều không thể khắc phục được.


Câu 20: Để kiểm tra lại chiều dài của cuốn sách giáo khoa Vật lý 6, trong khi chọn thước ba bạn Ngốc, Xít và Mít phát biểu:


Ngốc: Phải chọn thước đo có GHĐ lớn hơn chiều dài cuốn sách để chỉ cần đặt thước một lần và giảm được sai số.
Xít: Phải chọn thước có ĐCNN bằng với đơn vị chiều dài của cuốn sách.
Mít: Thước nào cũng được, cần gì phải chọn thước như thế.


A. Chỉ có Ngốc đúng
B. Chỉ có Xít đúng
C. Chỉ có Mít đúng
D. Ngốc và Xít đều đúng.

ĐÁP ÁN

11A; 12C; 13C; 14C; 15B; 16C; 17B; 18A; 19C; 20D

Nguyễn Đình Toàn chủ biên
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top