• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Trắc nghiệm sự phát triển của lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ

Sự phát triển của lịch sử và nền văn hoá Ấn Độ như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài sự phát triển của lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ nhé
Sự phát triển của lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ

Câu 1: Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi thế lực nào?
A. Người Hồi giáo gốc Thổ ở vùng Trung Á
B. Người Hồi giáo gốc Trung Á
C. Người Hồi giáo gốc Mông Cổ
D. Người Hồi giáo gốc Thổ vùng Lưỡng Hà

Câu 2: Đạo Hồi (Ixlam) bắt đầu được truyền bá đến I-ran và Trung Á đã dẫn đến thành lập một vương triều Hồi giáo nữa ở giáp
A. phía Nam Ấn Độ.
B. miền Trung Ấn Độ.
C. Tây Bắc Ấn Độ.
D. thành phố Bắc Ấn.

Câu 3: "Thuế ngoại đạo” ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li là loại thuế dành cho
A. Những người theo đạo Phật
B. Những người theo đạo Hinđu
C. Những người không phải người Ấn Độ
D. Những người không theo đạo Hồi

Câu 4: Vương triều Hồi giáo Đê-li buộc người dân không theo đạo Hồi phải nộp thuế nào sau đây?
A. Thuế ngoại đạo
B. Thuế đất
C. Thuế đinh
D. Thuế thủy lợi

Câu 5: Sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo của các ông vua thuộc vương triều Hồi giáo Đê – li đã dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng?
A. Sự tranh chấp giữa các phe phái trong triều đình
B. Yếu tố văn hóa mới được du nhập vào Ấn Độ
C. Sự bất bình trong nhân dân tăng lên.
D. Nội chiến diễn ra liên miên gây nhiều tổn thất.

Câu 6: Vương triều hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ấn Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Phật giáo và Hin-đu giáo
B. Nho giáo
C. Ấn Độ giáo
D. Ba-la-môn

Câu 7: Công trình kiến trúc nào được xây dựng ở thời kì Vương triều Hồi giáo Đê – li được người được thời đánh giá là “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV?
A. Kinh đô Đê – li.
B. Cổng lăng A – cơ – ba
C. thành phố Delhi.
D. thành phố Mumbai

Câu 8: Vương triều Mô – gôn có vị trí như thế nào trong tiến trình tồn tại của chế độ phong kiến Ấn Độ?
A. thời kì cuối cùng
B. thời kì đầu tiên
C. thời kì tồn tại dài nhất.
D. thời kì khủng hoảng.

Câu 9: Vương triều Mô-gôn phải đối diện với thực dân Anh và bước đầu để mất Ma-đrát, Bom-bay dưới thời vua nào?
A. Thời kì vua Ao-reng-dép.
B. Thời kì vua Acơba.
C. Thời kì vua Sa Gia-han.
D. Thời kì vua Gia-han-ghi-a.

Câu 10: Biện pháp nào được hầu hết các vị vua thuộc vương triều Mô – gôn thực hiện để cai trị đất nước?
A. dùng quyền chuyên chế, độc đoán với nhiều hình phạt khắc nghiệt.
B. cải cách chế độ thuế khóa và miễn thuế theo định kì 3 năm/lần.
C. cải cách ruộng đất, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nông dân.
D. thực hiên chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa.

Câu 11: Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là
A. Timua Leng
B. Acơba
C. Babua
D. Giahanghia

Câu 12: Để chứng tỏ quyền lực và ý muốn của mình, các vị vua thuộc Vương triều Mô – gôn đã
A. cho khởi công xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn.
B. cải cách bộ máy nhà nước tập trung quyền lực trong tay vua.
C. xây dựng luật phát chặt chẽ và yêu cầu nhân dân thực hiện đúng.
D. hiện thiện bộ máy nhà nước ở địa phương, chấm dứt tình trạng cát cứ.

Câu 13: Vị vua nào được nhân dân Ấn Độ suy tôn là “Đấng chí tôn”?
A. Babua
B. Acơba
C. Giahanghia
D. Sa Hagian

Câu 14: Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1556 - 1605) đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ, đó là những biện pháp gì?
A. Xóa bỏ kỳ thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo
B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục và phát triển kinh tế
C. Khôi phục và phát triển kinh tế, xóa bỏ kỳ thị tôn giáo
D. Xóa bỏ kỳ thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục và phát triển kinh tế

Câu 15: Nguyên nhân chính nào khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm ở thế kỉ XI?
A. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia
B. Người dân Ấn Độ phần lớn đạo Hồi
C. Trình độ kinh tế, quân sự của Ấn Độ kém phát triển hơn
D. Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài

Câu 16: Nguyên nhân khiến Ấn Độ không thể chống cự lại cuộc tấn công của người Hồi giáo?
A. Sự phân tán không thể đem lại sức mạnh thống nhất.
B. Chính quyền trung ương suy yếu.
C. Trình độ kinh tế, quân sự của Ấn Độ kém phát triển hơn.
D. Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài.

Câu 17: Ý nào sau đây không phải chính sách của vương triều Hồi giáo Đê-li trong hơn 300 năm tồn tại (1206 – 1526)?
A. Truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Phật giáo.
B. Truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Hinđu giáo.
C. Tự giành cho mình ưu tiên về ruộng đất và địa vị trong bộ máy quan lại.
D. Thu thuế ruộng đất và “thuế ngoại đạo” đối với toàn thể nhân dân.

Câu 18: Ý nào không phản ánh đúng chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ?
A. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, nghệ thuật
B. Truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Hinđu
C. Tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội
D. Cũng có những chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước

Câu 19: Nét nổi bật của tình hình văn hóa Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đê - li là
A. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ
B. Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông (văn hóa Ấn Độ) – Tây (văn hóa Arập Hồi giáo)
C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á
D. Diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á

Câu 20: Nét đặc sắc của văn hoá Ấn Độ từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI là gì?
A. Văn hoá Hồi giáo vào Ấn Độ làm thủ tiêu văn hoá truyền thống
B. Tổng hợp các loại hình văn hoá của các nước đều có mặt ở Ấn Độ
C. Văn hoá truyền thống Ấn Độ đã làm phai mờ văn hoá Hồi giáo
D. Song song luôn tồn tại hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hin-đu giáo và Hồi giáo

Câu 21: Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của vương triều Môgôn được coi là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ?
A. Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng
B. Ông đã thực hiện hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo
C. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế
D. Ông đề ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ

Câu 22: Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập do
A. Người Hồi giáo gốc Trung Á hoàn thành chinh phục các tiểu quốc Ấn Độ.
B. Người Hồi giáo từ phương Tây hoàn thành thống nhất các tiểu quốc Ấn Độ.
C. Sự hợp nhất hai vương quốc Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà và miền Trung Ấn Độ.
D. Chính sách tích cực của vương triều Hồi giáo ở vùng Tây Bắc Ấn Độ

Câu 23: Nguyên nhân khách quan làm cho vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ bị sụp đổ?
A. Do sự suy yếu của đất nước dưới thời vua Gia-han và Sa-gia-han.
B. Do dân chúng bất mãn, chống đối, khởi nghĩa
C. Do thực dân Anh xâm lược Ấn Độ.
D. Do sự suy yếu của đất nước, sự bất mãn của quần chúng, bị ngoại xâm.

Câu 24: Một trong những nguyên nhân làm cho vương triều Mô-gôn suy yếu là?
A. Do thường xuyên tiến hành chiến tranh với các nước láng giềng
B. Do mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ triều đình
C. Do các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra thường xuyên
D. Do việc xây dựng nhiều công trình kiến trúc hết sức tốn kém

Câu 25: Chính sách nào sau đây không được vua A-cơ-ba (1556 – 1605) thực hiện trong quá trình trị vì của mình?
A. Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết quý tộc.
B. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc.
C. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.
D. Miễn thuế cho nhân dân theo định kì 3 năm một lần.

Câu 26: Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đê - li và vương triều Hồi giáo Mô - gôn là gì?
A. Đều là hai vương triều ngoại tộc và xây dựng nhiều công trình Hồi giáo đặc sắc.
B. Điều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa
C. Đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ
D. Đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

Câu 27: Tại sao thời kì từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII, mặc dù Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán thành hai miền, sáu nước nhưng lại không phải thời kì khủng hoảng suy thoái?
A. Vua các nước đẩy mạnh chiến tranh chinh phục các nước lân cận, đất nước tiếp tục phát triển
B. Văn hóa Ấn Độ tiếp tục được truyền bá và lan tỏa mạnh ra các nước khác
C. Đây là thời kì phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ
D. Thời kì phát triển tự cường của các địa phương, các vùng xa hơn; văn hóa truyền thống Ấn Độ vẫn được truyền bá, phát triển rộng khắp Ấn Độ và ảnh hưởng ra bên ngoài.

Câu 28: Điểm khác của vương triều Mô - gôn so với vương triều Hồi giáo Đê - li là gì?
A. Là vương triều ngoại tộc
B. Là vương triều theo Hồi giáo
C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”
D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ

Câu 29: Vương triều Mô-gôn so với Vương triều Hồi giáo Đê-li có điểm gì khác nhau về chính sách phát triển tôn giáo nói chung?
A. Thực hiện chính sách hòa đồng tôn giáo.
B. Thực hiện chính sách kì thị tôn giáo.
C. Thực hiện chinh sách đa tôn giáo, đa tín ngưỡng.
D. Thực hiện chính sách tàn sát người theo Hồi giáo.

Câu 30: Công trình kiến trúc nào sau đây của Ấn Độ được UNESCO miêu tả là “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới (1983)”?
A. Cổng lăng A – cơ – ba.
B. Lâu đài Thành Đỏ.
C. Lăng Tai-giơ Ma-han
D. Chùa A-gian-ta
 
Sửa lần cuối:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top