• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Trắc nghiệm nước ta buổi đầu độc lập

Nước ta vào buổi đầu độc lập diễn ra như thế nào? Tình hình nước ta có những chuyển biến gì? Cùng tìm hiểu qua bài nước ta buổi đầu độc lập nhé

Trắc nghiệm nước ta buổi đầu độc lập

Câu 1: Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta có chuyển biến như thế nào?
A. Nhà Đinh lên thay, tiếp tục quá trình xây dựng đất nước
B. Rơi vào tình trạng hỗn loạn "loạn 12 sứ quân"
C. Quân Nam Hán đem quân xâm lược trở lại
D. Ngô Xương Văn nhường ngôi cho Dương Tam Kha

Câu 2: Ngô Quyền lên làm vua vào năm nào?
A. 938. B. 941. C. 939. D. 940.

Câu 3: Vì sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc?
A. Chính quyền họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Đường.
B. Ngô Quyền muốn phát triển đất nước thành một Quốc gia độc lập, thiết lập một chính quyền hoàn toàn của người Việt.
C. Ngô Quyền muốn xây dựng một chính quyền cao hơn thời họ Khúc.
D. Ngô Quyền không muốn tự nhận mình là tiết độ sứ của chính quyền phương Bắc.

Câu 4: Triều đại nhà Ngô tồn tại trong thời gian nào?
A. 905 - 907.
B. 939 - 965.
C. 939 - 956.
D. 931 - 938.

Câu 5: Chiến thắng sông Bạch Đằng diễn ra vào năm nào?
A. 936 B. 938 C. 937 D. 939

Câu 6: Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu.
A. Quân Nam Hán xâm lược lần 2.
B. Chiến tranh nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
C. Do mâu thuẫn nội bộ.
D. Các thế lực cát cứ nổ lên tranh giành quyền lực.

Câu 7: Đinh Bộ Lĩnh đã có công
A. Bảo vệ đất nước
B. Xây dựng đất nước
C. Thống nhất đất nước
D. Xây dựng chính quyền

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn tới “Loạn 12 sứ quân”?
A. Nhà Nam Hán xúi giục các thổ hào địa phương ở nước ta nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.
B. Đời sống nhân dân cực khổ nên đã nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.
C. Chính quyền trung ương nhà Ngô không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền và ổn định đất nước.
D. Quân Nam Hán chuẩn bị xâm lược nước ta, 12 sứ quân nổi dậy chống lại chiến tranh xâm lược của nhà Hán.

Câu 9: Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã có hành động gì?
A. Cử người sang giảng hòa với nhà Nam Hán
B. Tiếp tục dẹp loạn 12 sứ quân
C. Xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa
D. Lên ngôi vua và dời đô về Hoa Lư

Câu 10: Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên “Loạn 12 sứ quân” vào thời gian nào?
A. Năm 966. B. Năm 967. C. Năm 968. D. Năm 969.

Câu 11: Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất nước ta đến năm nào được bình yên trở lại
A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967

Câu 12: Nhận xét nào không đúng khi nói về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô?
A. Thể hiện ý thức độc lập tự chủ
B. Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai
C. Đặt cơ sở cho sự phát triển của tổ chức bộ máy nhà nước ở giai đoạn sau
D. Tổ chức bộ máy nhà nước đã cơ bản được tổ chức chặt chẽ, hoàn thiện

Câu 13: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?
A. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.
B. Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
C. Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ.
D. Được nhà Tống giúp đỡ.

Câu 14: Hành động nào sau đây của Ngô Quyền không thể hiện được ý thức xây dựng quốc gia độc lập tự chủ?
A. Lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô
B. Bãi bỏ chức Tiết độ sứ, thiết lập một triều đình mới ở trung ương
C. Quy định lại các lễ nghi trong triều, trang phục của quan lại cao cấp
D. Chủ động thiết lập quan hệ bang giao với nhà Nam Hán

Câu 15: Ngô Quyền mất nắm bao nhiêu?
A. Năm 944
B. Năm 945.
C. Năm 946.
D. Năm 947.

Câu 16: Nhận xét nào không đúng khi nói về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô?
A. thể hiện ý thức độc lập tự chủ
B. tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai
C. đặt cơ sở cho sự phát triển của tổ chức bộ máy nhà nước ở giai đoạn sau
D. Tổ chức bộ máy nhà nước đã cơ bản được tổ chức chặt chẽ, hoàn thiện

Câu 17: Ngôi Quyền đã cử ai làm Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An - Hà Tĩnh)?
A. Đinh Công Trứ
B. Kiều Công Hãn
C. Ngô Xương Ngập
D. Ngô Xương Văn

Câu 18: Bộ máy nhà nước do Ngô Quyền tổ chức là một nhà nước như thế nào?
A. Là một nước đơn giản
B. Là một nhà nước phức tạp
C. Là một nhà nước rất quy mô
D. Là một nhà nước rất hoàn chỉnh

Câu 19: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?
A. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.
B. Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
C. Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ.
D. Có được sự giúp đỡ từ nhà Tống

Câu 20: Hành động nào sau đây của Ngô Quyền không thể hiện được ý thức xây dựng quốc gia độc lập tự chủ?
A. lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô
B. bãi bỏ chức Tiết độ sứ, thiết lập một triều đình mới ở trung ương
C. Quy định lại các lễ nghi trong triều, trang phục của quan lại cao cấp
D. Chủ động thiết lập quan hệ bang giao với nhà Nam Hán

Nguồn: Tổng hợp
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top