• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Tổng hợp công thức Địa Lí.

ngoc yen

New member
Xu
0
1. Độ che phủ rừng (đơn vị %) = (diện tích rừng: diện tích vùng) x 100%.

2. Tỉ trọng trong cơ cấu (đơn vị %) = (giá trị cá thể: giá trị tổng thể) x 100%.

3. Năng suất cây trồng (đơn vị tấn/ha hoặc tạ/ha) = sản lượng: diện tích.

Chú ý đơn vị cho đúng với yêu cầu đề bài.

4. Bình quân lương thực theo đầu người (đơn vị kg/người) = sản lượng lương thực: số dân.

5. Thu nhập bình quân theo đầu người (đơn vị: USD/người) = tổng thu nhập quốc dân: số dân.

6. Mật độ dân số (đơn vị người/km2) = số dân: diện tích.

7. Tốc độ tăng trưởng một đối tượng địa lí qua các năm (lấy năm đầu tiên ứng với 100%) = (giá trị năm sau: giá trị năm đầu) x 100%.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Câu kỹ năng là phần quan trọng trong đề thi tốt nghiệp THPT môn địa lý. Vì vậy, học sinh cần nắm vững một số công thức sau đây để đạt điểm tối đa ở dạng câu này

Tính mật độ dân số: Chẳng hạn gặp câu “Diện tích của nước ta là 331.212 km2, dân số năm 2009 là 85.780.000 người theo tổng điều tra dân số ngày 1-4-2009. Tính mật độ dân số của nước ta năm 2009?”. Với câu này, học sinh lưu ý đơn vị để chỉ mật độ dân số sẽ là người/km2 và cách tính là lấy dân số (người): diện tích (km2 ).

- Tính năng suất: Đề thi môn địa lý ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 cho bảng số liệu của nước ta các năm 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 có diện tích gieo trồng (đơn vị tính ngàn ha) cà phê lần lượt là 22.5, 44.7, 119.3, 186.4, 561.9, 496.8 và sản lượng cà phê (nhân): 8.4, 12.3, 92, 218, 802.5, 836 (đơn vị tính ngàn tấn). Yêu cầu đặt ra là tính năng suất cà phê của nước ta qua các năm? Với dạng câu này, các em cần đổi đơn vị tính sản lượng (ngàn tấn) thành tấn và diện tích (ngàn ha) thành ha, công thức để tính năng suất là: sản lượng (tấn) : diện tích (ha) = năng suất (tạ/ha).

- Tính sản lượng lúa bình quân đầu người: Chẳng hạn đề yêu cầu tính sản lượng lúa bình quân đầu người năm 2003 khi biết dân số là 80,9 triệu người và sản lượng lúa là 34,6 triệu tấn. Gặp trường hợp này, cần đổi đơn vị sản lượng lúa (triệu tấn) thành tấn và dân số (triệu người) thành người và công thức tính là sản lượng lúa (tấn) : dân số (người) = sản lượng lúa bình quân đầu người (kg/người).

- Tính bình quân diện tích đất trên đầu người: Ví dụ dữ liệu cho diện tích của nước ta là 331.212 km2 và dân số năm 2009 là 85,78 triệu người (tổng điều tra dân số ngày 1-4-2009). Yêu cầu của đề là tính bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người ở nước ta? Gặp dạng này, các em đổi đơn vị triệu người thành người rồi tính theo công thức diện tích đất (km2) : dân số (người) = bình quân đất trên đầu người (m2/người).

- Tính bình quân thu nhập đầu người: Công thức tính là: tổng thu nhập quốc dân (USD) : dân số (người) = bình quân thu nhập đầu người (USD/người).

Như vậy, các câu kỹ năng không có gì quá khó mà lại thường được cho từ 0,5 đến 1 điểm. Đáng tiếc là rất nhiều học sinh vẫn nhầm lẫn công thức và đơn vị tính khi gặp dạng câu hỏi này.

 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top